Yoksulluk Nafakasının İndirilmesi Dava Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Yoksulluk Nafakasının İndirilmesi Dava Dilekçesi

…….AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Yoksulluk Nafakasının İndirilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, davalıya, … Aile mahkemesinin, … E., … K. sayılı …/…/… tarihli kararı ile aylık … TL. yoksulluk nafakası ödemekteydi.

2-) Ancak geçen sürede davacı müvekkilimin gelirinde bir artış olmadığı halde masrafları artmıştır. Ayrıca davalı devlet memurluğu sınavını kazanmış ve ataması yapılarak göreve başladığından artık belli bir gelir sahibi olmuştur.

3-) Bu nedenle, ödenmekte olan nafakanın aylık … TL. indirilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 176 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Boşanma ilamı, tanık beyanı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin davalıya ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının aylık …TL.’ye indirilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/2012

Davacı Vekili

Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat