Yargıtay 9.HD 2007/24490 E, 2008/20203 K İhbar Tazminatı

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Yargıtay 9.HD 2007/24490 E, 2008/20203 K İhbar Tazminatı

Bildirim sürelerine ilişkin 4857 sayılı yasanın 17. maddesindeki kurallar nispî emredici niteliktedir. Taraflarca bildirim süreleri ortadan kaldırılamaz ya da azaltılamaz. Ancak, sürelerin sözleşme ile arttırılabileceği kanunda düzenlenmiştir. Ancak, bildirim önellerinin arttırılabileceği belirtilmiş olmakla birlikte, yasada bir üst sınır ön­görülmemiştir. Dairemiz tarafından, üst sınırın hâkim tarafından belirlenmesi ve en fazla ihbar ve kötüniyet tazminatlarının toplamı kadar olması gerektiği kabul edilmek­tedir (Yargıtay 9.HD. 14.7.2008 tarih 2007/24490 E, 2008/20203 K).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat