Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Yakacak yardımı – Yargıtay kararları

…Davacı, dava dilekçesinde yılda bir kez yakacak yardımı ödemesi yapıldığını, tahakkuk etmiş yakacak yardımı alacağı olduğunu beyan ederek yakacak yardımı talep etmiştir. Dosyada bulunan davacıya ait ücret bordrolarında her yıl Haziran ayında bir defaya mahsus yakacak yardımı tahakkuku yapıldığı, 2010 yılı yakacak yardımının da 2010 yılı Haziran ayında 396,68 TL olarak tahakkuk ettirildiği görülmekte olup Mahkemece davacının banka kayıtları getirtilerek ilgili bordroya uygun banka ödemesi olup olmadığı belirlenmeden kıstelyevm hesaplamaya göre belirlenen yakacak yardımının hüküm altına alınması hatalıdır.
22. HD. 2014/11164 E. 2014/18973 K. 24.06.2014

….Ayrıca; taraflar arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesinde her yıl Temmuz ayında 3 ton kömür yardımı yapılacağı yönündeki düzenlemeye göre davacının 1 yıllık çalışma süresi karşılığında 3 ton kömür yardımına hak kazanacağı, 2005 yılında 3 aylık çalışma süresinin söz konusu olması nedeni ile kömür yardımına ilişkin alacak miktarının bu çalışma süresi esas alınarak kıstelyevm belirlenmesi gerekliği dikkate alınmaksızın davacının 2005 yılı için 3 ton kömür yardımı alacağına hak kazandığı kabul edilerek yapılan hesaplamaya itibar edilerek hüküm kurulması da hatalı olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
9. HD. 2009/11642 E. 2011/12505 K. 27.04.2011

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat