Vergi Dairesi Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Vergi Dairesi Uzlaşma Dilekçesi Örneği

VERGİ DAİRESİ UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN :

AÇIK ADRESİ :

HESAP NUMARASI :

EV VEYA İŞ TELEFONU :

VEKİLİ :

TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN :

DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ :

CİLT VE SIRA NUMARALARI :

İHBARNAME TEBLİĞ TARİHİ :

Yukarıda ihbarnamenin tarih ve numaralarını, aşağıda dönemini, vergi ve ceza nev’ileri ile miktarlarını belirttiğimiz tarhiyatlar üzerine 213 sayılı VUK.’nuna 205 sayılı kanunla EK: 1-6 maddeler gereğince müvekkilim uzlaşmak istemektedir.

Dilekçemizin kabulü ile komisyona davet edileceğimiz gün ve saatin bildirilmesini saygıyla arzederim. …/…/…

Mükellef Vekili

Av.

UZLAŞMA TALEP EDİLEN VERGİ VE CEZALARIN MİKTARLARI

VERGİNİN: CEZANIN:

DÖNEMİ: DÖNEMİ:

NEV’İ: NEV’İ:

MİKTARI: MİKTARI:

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat