Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Veraset İlamının İptali Dilekçesi Örneği

… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

DAVALI :

KONU : Veraset ilamının iptali isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ :

1 – Müvekkilin teyzesi, … … nüfusunda kayıtlı … …, …/…/… tarihinde vefat etmiştir.

2 – Davalı … …, müteveffa … …’nin varisiymiş gibi Veraset ilamı almışsa da davalının müteveffa ile veraset ilamında sözedildiği gibi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

3 – Bu nedenle ve müteveffanın tek mirasçısı müvekkil olduğundan bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanunun ilgili hükümleri ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, veraset ilamı, tanık beyanları ve diğer hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle dava konusu veraset ilamının iptaline ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

NÜFUS KAYDI:

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat