Vasinin Dava Açması İçin Husumet İzni

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Vasinin Dava Açması İçin Husumet İzni

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

KAYSERİ

DAVACI :  T.C. – Adres

DAVALI : Hasımsız

DAVA KONUSU : Husumete izin verilmesi

AÇIKLAMALAR :

1- Kayseri … Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/02/2019 gün ve E. 2019/271, K. 2019/283 sayılı kararı ile kısıtlı Mustafa Salman vasisi bulunmaktayım. Kısıtlı aleyhine Ankara 20. İdare mahkemesinde açılan Ohal Komisyon Kararının İptali davasında kısıtlıyı temsil edebilmek için husumete izin verilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

2- Talebim Türk Medeni Kanununun 462. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan hususa yönelik olup, husumete izin verilmesi kısıtlının menfaatine uygun olacaktır. Bundan dolayı bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : Her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER : TMK. 462/8 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, Ankara 20. İdare mahkemesinde açılan Ohal Komisyon Kararının İptali davasında, kısıtlının vasisi olarak kısıtlıyı temsil edebilmem için gerekli olan husumete izin verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat