Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Vakfın Amacının Değiştirilmesi Davası Dilekçe Örneği

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Vakfın Amacının Değiştirilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) … adıyla kurulmuş bulunan vakfın, vakıf senedine göre amacı, çevresindeki kendi imkanları ile okula gidemeyen kız çocuklarının eğitim hizmetlerinin yürütülmesidir.

2-) Müvekkilim olan vakfın yardımları sonucu olumlu sonuç vermiştir. Yurdun dört bir yanında vakfımız hizmet vermiş okula gitmeyen kız çocuğu kalmamıştır.

3-) Böylece vakıf resmi senedindeki vakfedenin asıl amacı artık ortadan kalkmış olduğuna göre, vakfın özürlülerin okutulması konusundaki çalışmalara özgülenmesinin vakfedenin asıl amacına uygun olduğu kanaatindeyiz.

4-) Bu nedenle, vakfın amacının değiştirilebilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 113 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Vakıf senedi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … Vakfının amacının değiştirilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat