Uzlaşma Tutanağı

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Uzlaşma Tutanağı

1136 SAYILI KANUNUN 35/A MADDESİ UYARINCA DÜZENLENEN UZLAŞMA TUTANAĞI
TARAF:
TC KİMLİK NO:
ADRES:
VEKİLİ:
BAROSU- SİCİLİ:
ADRES:
TARAF:
TC KİMLİK NO:
ADRES:
VEKİLİ:
BAROSU- SİCİLİ:
ADRES:
TUTANAĞIN DÜZENLENDİĞİ YER ve TARİH:
İDDİA ÖZETİ:
SAVUNMA ÖZETİ:
UZLAŞMA SAĞLANMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA TARAFLARCA ANLAŞILAN UYUŞMAZLIK KONUSU OLAY:
UZLAŞMA SONUNDA VARILAN MUTABAKAT VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
TARAFLAR ARALARINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDA ÖZGÜR İRADELERİ İLE ANLAŞMIŞLARDIR.
TARAF ……’ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1.
2.
TARAF ……’ın HAKLARI:
1.
2.
TARAF ……’ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1.
2.
TARAF ……’ın HAKLARI:
1.
2.
Taraflar, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca, 2004 sayılı Kanunun 38 maddesine göre ilam niteliğinde olan işbu tutanağa konu uyuşmazlığa ilişkin olarak yukarıda tek tek ayrıntılı şekilde belirlenen hak ve yükümlülükleri dışında başkaca hak ve yükümlülükleri olmadığını beyan ve karşılıklı olarak birbirini ibra eder.
(Taraflar uzlaşma dava açıldıktan sonra gerçekleştiğinden; yargılama harç ve giderleri olarak hesaplanan aşağıda ayrıntısı verilen …….-TL. tutarında miktar eşit şekilde/ ………şu oranda paylaşmak suretiyle ödemek konusunda anlaşmaya varmışlardır.)
İşbu tutanak…..sayfa ve ….. nüsha olarak düzenlenmiş olup birer örnek aşağıda adı- soyadı ve imzası bulunan taraf ve vekillerine verilmiştir.
TARAF:
TC KİMLİK NO:
ADRES: İMZA
VEKİLİ:
BAROSU
– SİCİLİ:
ADRES: İMZA
TARAF:
TC KİMLİK NO:
ADRES: İMZA
VEKİLİ:
BAROSU
– SİCİLİ:
ADRES: İMZA

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat