Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Uzlaşma Sağlanamadığı Hallerde 15 gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe Örneği

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

   DAVACI                                                    :

   ADRESİ                                                     :

   VERGİ NUMARASI                                 :

   DAVALI                                                     :  VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 VERGİ / CEZA              (TARİHİ              :

 İHBARNAMESİNİN     (NUMARASI        :

                                          (TEBLİĞ TAR.   :

UZLAŞMA KOMİSYONUNA

BAŞVURU TARİHİ                                       :

UZLAŞMANIN VAKİ OLMADIĞINA

DAİR TUTANAĞIN TEBLİĞ TARİHİ        :

                                         (NEVİ                   :

 VERGİNİN,                   (DÖNEMİ                  :

                                          (MİKTARI                :

                                          (NEVİ                        :

 CEZANIN,                      (DÖNEMİ                 :

                                          (MİKTARI                :

 

 

I-DAVA KONUSU                 : Şirketimiz, yukarıdaki belirttiğimiz  adreste ……………işleri ile uğraşmaktadır. …………… tarafından …………… Dönem KDV işlemlerimizin incelenmesi neticesi ……… tarih ve ………….. sayılı inceleme raporu tanzim edilmiştir. Söz konusu raporda KDV kayıp ve kaçağına neden olduğumuzdan dolayı cezalı tarhiyat yapılması önerilmiş, ………. Vergi Dairesi müdürlüğü de yukarıda belirtilen Vergi/Ceza ihbarnamelerini düzenlemiştir.Yapılan bu tarhiyatlar için Uzlaşmaya müracaat edilmiştir. Ancak uzlaşma vaki olmamıştır. Yukarıda belirtilen ihbarnameler ile istenen Vergi ve cezaların aşağıda belirtilecek sebeplerle kaldırılması arz ve talep etmekteyiz.

 

 

II-DAVANIN  ÖZETİ  VE İTİRAZ NEDENLERİ               :

1)-

2)-

3)-

 

lll – SONUÇ VE İSTEM  :

            Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere;

              -Davanın kabulüne,

             -Salınan Katma Değer Vergisi, ve kesilen cezaların kaldırılmasına,

             -Dava giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar  verilmesini, saygılarımızla arz ederiz.

Davacı

*Ekler  ( Suret )  :

-Vergi / Ceza İhbarnameleri,

-Rapor,

-Uzlaşma belgeleri

-İmza Sirküleri

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat