UYAP SMS Bilgi Sistemi hakkında bilinmesi gerekenler

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

UYAP SMS Bilgi Sistemi hakkında bilinmesi gerekenler

AMACI

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) SMS Bilgi Sistemi, dava bilgileri de dâhil olmak üzere, UYAP Adalet, Avukat, Vatandaş ve diğer portallar üzerinden yapılan işlemler ile UYAP bünyesinde yayımlanan atama ve yer değiştirme gibi bilgilerle ilgili uyarı, bilgi, veri ve duyuruların, kısa mesaj (SMS) aracılığı ile kullanıcılara sunulabilmesidir.

2. ÜCRETLENDİRME

Kamu hizmeti amacıyla hayata geçirilen hizmetin, sürekliliğini sağlayabilmek, sistem performansını lüzumsuz kullanımlarla düşürmemek için, Anlık/Kayıtlı Sorgulama Servisi kapsamında servislerden birinden yararlanmak amaçlı Kullanıcı tarafından gönderilen SMS’in ve bu SMS’e istinaden UYAP tarafından kullanıcıya gönderilen bilgi SMS’inin toplam ücreti, FİRMA’nın standart SMS tarifesi üzerinden 1 TL (vergiler dahil) olarak ücretlendirilmektedir.

3. UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ NEDİR?

Adalet Bakanlığı, mahkeme kararlarının ve diğer adli işlemlerin SMS yoluyla ilgililerin cep telefonlarına gönderilmesi için AVEA, VODOFONE, TURK TELEKOM ve TURKCELL’le işbirliği protokolü imzalamıştır. Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) mobil ayağını teşkil eden UYAP SMS Bilgi Sistemi’yle avukatlar ve vatandaşlar dava açılması, icra takibi başlatılması, duruşma tarihi gibi bilgileri adliyeye gitmeden cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla öğrenebilmektedir.

UYAP SMS Bilgi Sistemi; adli ve idari mahkemeler ve icra daireleri gibi birimlerce gerçekleştirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyuruların GSM Operatörleri aracılığıyla avukatlara ve ilgili kişilere SMS yolu ile sunulmasını amaçlıyor. Bu sistem sayesinde, adli makamlardaki yetkililer, UYAP portalları üzerinden işlemlerini onayladıkları anda otomatik olarak ilgili kişilere SMS gönderilmektedir.

1 Nisan 2008 tarihinde hizmete giren sistem, avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masrafı ortadan kaldırmaktadır. UYAP SMS Bilgi Sistemi ile adli işlem bilgilerinin taraflara en hızlı şekilde bildirilmesi, bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi, tarafların UYAP sistemindeki dosyalarında yapılan işlemlerden anında haberdar edilmesi, tebligat sürecinin kısaltılması ile tebligat ve kırtasiye giderinin azaltılması hedeflenmektedir.

Ayrıca sistemin yaygın bir şekilde uygulanmasıyla adliyelerdeki iş yükünün azalması, işlemlerin hızlanması ve uygulamada şeffaflığın sağlanması beklenmektedir.

4. SMS YOLU İLE BİLGİLENDİRME NASIL YAPILMAKTADIR?

Avukatlar ve vatandaşlar sistemden aşağıdaki şekilde yararlanabilmekteler:

● UYAP üzerinden onay süreci tamamlanan ve gönderilmesi uygun görülen işlemlere ilişkin veriler belirlenen içerikle kullanıcıların cep telefonlarına SMS yolu ile iletilmektedir.

● Sistem İlk Bilgilendirme SMS’i ile avukat ve vatandaşlara vekili ya da tarafı oldukları davayla ilgili ilk işlem hakkında somut bilgiler veren mesajlar göndermektedir. Örneğin; “Ankara 28. İcra Müdürlüğünde 2008/15 sayılı dosyasına taraf olarak eklendiniz” veya “ İzmir 1. İdare Mahkemesinin 2008/5 esas sayılı dosyasında YD kararı verilmiştir” şeklindeki bir mesajla ilgili kişiye bilgi verilmektedir. Bu İlk Bilgilendirme SMS’inden ücret alınmamaktadır.

● Kullanıcılar, dilerlerse anlık sorgulama ile istedikleri bilgilere ulaşabilmekte ya da sisteme kaydolarak (abonelik sistemi) dosyalarında yeni bir işlem yapıldığında bu işlem hakkındaki SMS nin kendilerine gelmesini sağlayabilmekteler.

● Avukat ve vatandaşlar Anlık Sorgulama ile herhangi bir abonelik söz konusu olmaksızın, öğrenmek istedikleri dava ya da işlemle ilgili kısa mesajı 4060’a göndererek, sistem tarafından kendilerine gönderilen cevap SMS’i ile bilgi alabilmekteler. Bu durumda ilgili oldukları dava ya da işlemle ilgili bilgiler abonelik söz konusu olmadığı için ancak sorgulama yaptıkça kendilerine gönderilebilmektedir. Bilgi almak için sisteme gönderilen kısa mesaj içeriklerine, Adalet Bakanlığı web sayfasından ( http://www.sms.uyap.gov.tr/icerikler.htm ) ulaşılabilmektedir.

● Kayıtlı Sorgulama ile sisteme kayıt yaptıran avukat ve vatandaşlara ilgili oldukları dava ya da işlemlerle ilgili süreçler hakkında SMS yolu ile sürekli olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Avukatlar ayrıca vekil olarak katıldıkları dava ya da işlemlerle ilgili bilgilendirmelerin içerik ve düzeyini Avukat Portalından belirleyebilmektedir. Bu sayede bir dosyada sadece bilirkişi inceleme raporunu bekleyen avukat bu dosyada bilirkişi raporuyla ilgili SMS alırken, başka bir dosyada yargılama süreçlerinin tamamını takip etmek isteyen aynı avukat ilgili dosyada seçtiği tüm süreçlerle ilgili olarak bilgilendirme SMS’i alabilmektedir.

SMS BİLGİ SİSTEMİ ABONELER İÇİN PAKET İÇERİKLERİ  

UYAP SMS Bilgi Sistemine abone olmak: Yargı birimlerinde görülmekte olan bir dosyalarda herhangi bir olay gerçekleştiğinde eğer dosyanın tarafı olan kişi SMS bilgi sistemine abone ise bilgi mesajı ile anında gerçekleşen olaydan haberdar edilmektedir.

Örnek mesaj: Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 sayılı dosyasında görevsizlik kararı verilmiştir.

UYAP Bilgi Sisteminde değişik içeriklerde paketler bulunmakta olup, abone olunan paket içeriklerine göre gönderilecek mesajlar değişiklik göstermektedir.

UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİNE NASIL ABONE OLUNUR?

UYAP BİLGİ SİSTEMİNDE YER ALAN ABONELİK PAKETLERİ

1- Basit Paket          

Pakete abone olmak için: TCKIMLIKNO BASİT ABONE yazılarak 4060’a gönderilir.

Örnek mesaj: 11111111111 BASİT ABONE

Eğer yalnızca dosyada kendinizle ilgili değişikliklerden haberdar olmak istiyorsanız abone olurken abone kodunun başına KISISEL ekleyiniz : TCKIMLIKNO KISISELBASİT ABONE yazılarak 4060’a gönderilir.

Örnek mesaj: 11111111111 KISISELBASİT ABONE

Aboneliği iptal etmek için :  TCKIMLIKNO ABONEİPTAL yazılarak 4060’a gönderilir.

Örnek mesaj: 11111111111 ABONEİPTAL

Basit Pakete Abone Olan Kullanıcılara Aşağıdaki Durumlar Oluştuğunda Otomatik Bilgi Mesajı Gönderilecektir.

Dosyada Keşif Tarihi Verildiğinde
Dosyada Duruşma Tarihi Verildiğinde
Dosyada Karar Verildiğinde
Dosyada Verilen Karar Değiştiğinde
Dosyada Temyiz Sonucu Kaydedildiğinde
Dosyada Vekil Olan Avukat Duruşmaya Katılmadığında
Dosyanın Durumunu Değiştiren Herhangi Bir İşlem Yapıldığında

2- Standart Paket    

Pakete abone olmak için:   TCKIMLIKNO STANDART ABONE yazılarak 4060’a gönderilir.

Örnek mesaj: 11111111111 STANDART ABONE

Eğer yalnızca dosyada kendinizle ilgili değişikliklerden haberdar olmak istiyorsanız abone olurken abone kodunun başına KISISEL ekleyiniz : TCKIMLIKNO KISISELSTANDART ABONE yazılarak 4060’a gönderilir.

Örnek mesaj:  11111111111 KISISELSTANDART ABONE

Aboneliği iptal etmek için :  TCKIMLIKNO ABONEİPTAL yazılarak 4060’a gönderilir.

Örnek mesaj: 11111111111 ABONEİPTAL STANDART

Pakete Abone Olan Kullanıcılara Aşağıdaki Durumlar Oluştuğunda Otomatik Bilgi Mesajı Gönderilecektir.

Dosyada Keşif Tarihi Verildiğinde
Dosyada Duruşma Tarihi Verildiğinde
Dosya Bilirkişi İncelemesine Verildiğinde
Dosya Bilirkişi İncelemesinden Döndüğünde
Dosyada Yer Alan Bilirkişi Raporuna İtiraz Edildiğinde
Dosyada Birleştirme Kararı Verildiğinde
Dosyada Davalı İdarece Savunma Verildiğinde
Dosyada Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildiğinde
Dosyada Karar Verildiğinde
Dosyada Vekil Olan Avukat Duruşmaya Katılmadığında
Dosyanın Durumunu Değiştiren Herhangi Bir İşlem Yapıldığında
Dosyada Yer Alan Dava Miktarı Değiştiğinde
Dosyada Verilen Karar Kesinleştiğinde
Dosyada Temyiz Başvurusu Yapıldığında
Dosya Temyize Gönderildiğinde
Dosyada Temyiz Sonucu Kaydedildiğinde

3- Tam Paket

Pakete abone olmak için: TCKIMLIKNO TAM ABONE yazılarak 4060’a gönderilir.

Örnek mesaj: 11111111111 TAM ABONE

Eğer yalnızca dosyada kendinizle ilgili değişikliklerden haberdar olmak istiyorsanız abone olurken abone kodunun başına KISISEL ekleyiniz : TCKIMLIKNO KISISELABONE yazılarak 4060’a gönderilir.

Örnek mesaj: 11111111111 KISISELABONE

Aboneliği iptal etmek için : TCKIMLIKNO ABONEİPTAL yazılarak 4060’a gönderilir.

Örnek mesaj: 11111111111 ABONEİPTAL

SMS Bilgi Sisteminin Tamamı TAM PAKET Abonelerine Hizmet Olarak Sunulmakta olup, TAM Pakete Abone Olan Kullanıcılara Sorgu SMS ile Erişilebilen Tüm Bilgiler Otomatik Bilgi Mesajı Gönderilecektir.
SMS İçerikleri : http://www.sms.uyap.gov.tr/icerikler.html

Abone olmak için;
 gönderilen mesaj içerisinde yer alan cep telefonu numarası ile, mesaj gönderilen cep telefonunun ilgili operatörde kayıtlı olduğu kişinin TC Kimlik numarasının aynı olması zorunludur.

Herhangi bir pakete üye olduğunuz taktirde taraf olduğunuz dosyalarda yalnızca sizinle ilgili yapılan işlemlerde, bilgi mesajı almak istiyorsanız abone olduğunuz paket adının başına KISISEL yazmanız gerekmektedir. Aksi taktirde dosyada yer alan tüm taraflarla ilgili işlemlerde tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

AVUKAT UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ

Avukatlar SMS Bilgi Sisteminden iki şekilde faydalanabilirler. 

1- UYAP Bilgi Sisteminden sorgulama yapmak: Sorgulama yöntemi ile cep telefonundan 4060’a gönderilecek SMS ile UYAP Bilgi Sisteminde yer alan dosyaların durumu hakkında bilgi alınabilir. Bu işlem için sorgulama yapılacak dosyanın numarasının ve ilgili avukatın TC Kimlik numarasının kullanılması gerekmektedir. Sistem avukat sorgulamalarında avukatın kişisel olarak taraf olduğu dosyaların değil, vekil olduğu dosyaların bilgilerini döndürür.

TC Kimlik numarası ile birlikte dosya numarası kullanılmadan sorgulama yapılan içeriklerde mesaj içerisinde yer alan cep telefonu numarası ile, mesaj gönderilen cep telefonunun ilgili operatörde kayıtlı olduğu kişinin TC Kimlik numarasının aynı olması zorunludur.

Sorgulama yapmak için cep telefonunun mesaj gönderme bölümüne TCKİMLİKNO DOSYANO AV+MESAJKODU yazılıp 4060’a gönderilmelidir. (Mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir)

Örnek sorgu: 11111111111 2006/27 AVDURUSMA

Sistem tarafından verilen cevap: 2007/27 sayılı dosyada 15.05.2008 08:30:00 tarihine duruşma günü verilmiştir. Ücretlendirme: Sorgu SMS ler 1 TL olarak ücretlendirilir.

Sorgu içerikleri ( http://www.sms.uyap.gov.tr/icerikler.htm ) Eğer sorgu sonucunda telefona gönderilecek bilgi birden fazla mesaja sığıyor ise kullanıcıya bu konuda bir bilgi mesajı gönderilir ve mesajların gönderilmesini isteyip istemediği sorulur.

2- UYAP SMS Bilgi Sistemine abone olmak: Yargı birimlerinde görülmekte olan bir dosyalarda herhangi bir olay gerçekleştiğinde eğer dosyanın tarafı olan avukat SMS bilgi sistemine abone ise bilgi mesajı ile anında gerçekleşen olaydan haberdar edilmektedir.

Örnek mesajlar:

a. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 sayılı dosyasında 15.3.2008 tarihli duruşmaya, Avukat Ahmet Keskin katılmamıştır.

b. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 sayılı dosyası 14.4.2008 tarihinde temyize gönderilmiştir.

c. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 sayılı dosyasında görevsizlik kararı verilmiştir.

SMS Bilgi sistemine nasıl abone olunur?

Cep telefonundan abone olmak için Avukat TCKİMLİKNO AVABONE yazıp 4060 a gönderilerek vekil olunan tüm dosyalara abone olunur.

Ör: 11111111111 AVABONE Avukatlar daha gelişmiş abonelik seçenekleri için SMS bilgi sistemine avukat portalını kullanarak abone olmaktadırlar.

Bunun için;

1- Avukat Portalına giriş yapıldıktan sonra SMS İŞLEMLERİ butonu tıklanır.

2- Abone olunacak operatör seçilir ve cep telefonu numarası girildikten sonra kaydet butonu ile abonelik talebi UYAP Bilgi Sistemine gönderilir.

3- UYAP Bilgi Sistemi tarafından gönderilen şifre ile abone olunacak telefonun ilgili avukata ait olduğu doğrulandıktan sonra abone işlemlerinin yapılacağı ekran açılır.

4- Abone işlemleri ekranında dosya numarasına göre sorgulama yapılarak doğrudan dosya seçilebilir veya dosyalar birime göre listelenebilir.

5- Abone olunacak dosya seçilip düzenle butonuna basıldığında, ekranın sağ kısmında abone olunabilecek SMS listesi görüntülenir. Bu listeden, seçili dosyada hangi mesajların gelmesi isteniyor ise seçilir ve ekranın alt kısmında yer alan kaydet butonuna basılarak abonelik işlemi tamamlanır. Abone olunacak her dosya için bu işlem tamamlanır.

Abonelik nasıl iptal edilir?

Eğer yalnızca bir dosyada abonelik iptal edilecek ise ilgili dosya bulunduktan sonra listede yer alan abonelik seçeneği kaldırılarak ilgili dosyadaki abonelik sonlandırılır. Eğer tüm dosyalardaki abonelik iptal edilecek ise “SMS Abonelik İptal” butonu ile bu işlem gerçekleştirilir.

SİSTEMİN FAYDALARI

UYAP SMS Bilgi Sistemi;

1- Bir yönüyle e-Devletten (Elektronik Devlet) m-Devlete (Mobil Devlet) geçiştir.

2- Vatandaşın zaman ve mekan sınırı olmadan talepte bulunabildiği e-devletten, vatandaşının hakkını takip eden ve hak kaybına uğramaması için vatandaşını bilgilendiren devlete geçişin bir aşamasıdır.

3- Şartları oluştuğunda vatandaşlara mükemmel bir hukuki koruma, bir alarm sistemi sağlayacaktır. Vatandaş hakkında açılan bir dava veya yargılama aşamasındaki bir işlemden, aracısız olarak önce kendisinin haberi olması sağlanacaktır.

4- Avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masrafı ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişim sağlayacaktır.

5- UYAP SMS Bilgi Sistemi ile yargı işlem bilgilerinin taraflara en hızlı şekilde bildirilmesi sağlanacaktır.

6- Bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi sağlanacaktır.

7- Yargılama aşamasının tüm süreci şeffaf hale gelecektir.

8- Şeffaflık sayesinde otomatik denetim sağlanacaktır.

9- Yargı birimleri için iş gücü kaybı engellenecektir.

10- Gönderilen ilk mesaj ve vatandaşa gönderilen SMS’ler ile yargının hızlanması sağlanacaktır.

11- Vatandaşlar için zaman ve mesai israfının önüne geçilecek, dava bilgilerine en düşük maliyetle en hızlı şekilde erişimleri sağlanacaktır.

12- Vatandaşa bilgi amaçlı olarak davetiyeden önce gönderilecek SMS’ler ile yargılama giderleri düşürülecektir.

13- Bilgi edinme hakkının kullanımı bürokrasi olmaksızın etkin şekilde sağlanacaktır. 14- Mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önüne geçilecektir.

15- İhzar veya davetiye göndermek yerine vatandaşa gönderilecek SMS ile vatandaşa doğrudan ulaşılabilecek, kolluk kuvvetlerinin emek ve zaman kaybını engelleyerek asıl işlerine yoğunlaşmalarını sağlayacak, yargılama giderlerini azaltacak, insan onuruna daha uygun bir iletişim yöntemi olması nedeniyle devlete/yargıya olan güveni arttıracaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat