Tutukluluk Halinin Devamı Kararına İtiraz

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Tutukluluk Halinin Devamı Kararına İtiraz

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO                                      :  …/… E.

SANIK                                               :

MÜDAFİİ                                         :

KONU                                               : … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/…günlü Tutukluluk Halinin Devamına Dair Karara İtirazımızdır.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimiz hakkında Mahkemenizin …/ … E sayılı dosyası ile, … suçundan açılan kamu davasının, …/ …/ … tarihinde yapılan duruşmasında, müvekkilimizin tutuklanmasına karar verilmiştir.

2-) Müvekkilimiz; sabit yerleşim yeri sahibi olduğu gibi oturduğu ev de kendisine aittir. Ayrıca müvekkilimize ait ve bizzat kendisinin çalıştırdığı ….. …. …… …./….. adresinde ….. ….. şirketi bulunan müvekkilimiz, şu ana kadar herhangi bir suça karışmamıştır ve adli sicil kaydında menfi herhangi bir kaydı da bulunmamaktadır. Kaçma şüphesinin bulunmadığı ortadadır.

3-) İlgili suçta tek başına şüpheli durumunda olan müvekkilimizin, şüpheli konumda olan başkaca bir suç ortağı da bulunmamakla beraber; suça ilişkin olan bütün deliller toplanmış ve muhafaza altına alınmıştır. Bu sebeple müvekkilimizin delilleri karartma şüphesi de bulunmamaktadır.

4-) Tanıklar da hazırlık soruşturması sırasında gerek kollukta gerekse Cumhuriyet Savcılığına ifadelerini vermişlerdir.

5-) Suçun niteliğine ve unsurlarına bakıldığında ve her halükarda dosya içeriğine göre sabıkasız olan sabit ikametgahlı müvekkilimiz hakkında verilen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi için hiçbir neden yoktur.

SONUÇ VE İSTEM                                    : … Ağır Ceza Mahkemesi’nin  …/…/… günlü tutukluluk halinin devamına dair kararına itirazımızın kabulü ile müvekkilimizin tahliyesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

Sanık Müdafii

Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat