Tutukluluk Halinin Devamı Kararına İtiraz Dilekçesi


 
 
CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                                                  
   
 
 
İTİRAZ EDEN                 :
 
VEKİLİ                            :
 
DAVACI                           :K.H.
 
MÜDAHİL                        :
 
VEKİLİ                             :
 
D.KONUSU                       :…………Mahkemesinin ………..Esas sayılı dosyasında verdiği …….tarihli tutukluluğun devamına ilişkin karara karşı itiraz dilekçesidir.
İTİRAZ NEDENLERİ      :
-(meydana gelen olay)
-(AÇILAN DAVA HAKKINDA BİLGİLER)
-Ortada tutuklamayı gerektiren yasal veya fiili herhangi bir neden olmamasına rağmen müvekkilim tutuklanarak …..tarihinde cezaevine konmuştur.
-Öte yandan dava konusu suç taksirli bir suç olup ;Olay müvekkilimin istek ve iradesi dışında meydana gelmiştir. Müvekkilimin olayda bir kastı söz konusu olamaz. Olayın meydana gelmesinden ve neticelerinden dolayı müvekkilim büyük bir üzüntü içine düşmüştür.
-Dosyaya en son ibraz edilen ….tarihli rapora göre mağdurun hayati tehlikesi kalkmış ve mağdur sağlığına kavuşmuştur.
-Ekte sunulan ……….tarihli belgeden de anlaşılacağı üzere mağdur müvekkilim hakkındaki şikayetten vazgeçmiş,maddi ve manevi tazminat talep etmeyeceğini hatta müdahil olarak da davayı takip etmeyeceğini belirtmektedir.
-Deliller önemli ölçüde toplanmış olup delillerin yok olma veya değiştirilmesi ihtimali mevcut değildir.
-Müvekkilim sabit ikametğah sahibi olup kaçma ihtimali yoktur. Ayrıca müvekkilin sabıkası da yoktur.
-Müvekkilim evli ve ……çocuk sahibidir. Müvekkilimin eşi herhangi bir işte çalışmamakta evin geçimini sadece müvekkilim karşılamaktadır. Ayrıca müvekkilimin eşi ve çocuklarına ekonomik ve diğer yönlerden yardımda bulunacak her hangi bir yakınları da yoktur. Müvekkilimin eşi ve çocukları geçim sıkıntısı içerisine düşmüşlerdir. Müvekkilim tutuklu kalması neticesinde ticari hayatındaki taahhütlerini yerine getiremez olmuş bu durumda müvekkilimin ticari hayatının telafisi imkansız bir şekilde tehlike içerisine sokmuştur.
 
SONUÇ VE İSTEM        :Yukarıda belirtilen ve re’sen nazara alınacak sair sebeplerle  müvekkilim hakkındaki tutukluğun devamı yolundaki kararın itirazen kaldırılmasını vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
İtiraz eden Sanık (tutuklu) vekili
EKİ             : 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat