Tutuklanan memur emekli ikramiyesi alabilir mi?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Tutuklanan memur emekli ikramiyesi alabilir mi?

Hapis cezası aldığı için görevine son verilen memurun emeklilik hakları nerlerdir?

Hizmet süresini tamamlamamış kişiyi emekliye sevk edebilirmiyiz.?
Veya tutuklandığında memuriyeti sona erdiğinde özelden sigorta ödeyerek mi emekli olabilir?
Emekli ikramiyesi alabilir mi?
3 yıldır aldığı 2/3 maaşı geri almamız gerekmekte midir?

CEVAP:

Hizmet süresini tamamlamayan tutuklu veya hapis cezası almış memuru Kurumu emekliye sevk edebilir mi? Sorunuz özelinde konuyu değerlendirmekteyiz.

Devlet memurları 8 Eylül 1999 tarihinden önce göreve girmiş ise 25 hizmet yılı + Kademeli Yaş = Emeklilik koşulunu tamamlaması gerekmektedir.

Yaş hesabı da 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmüne göre yapılmaktadır. 15 Haziran 2002 tarihine kadar olan hizmetler yaş hesabında geçerli olmaktadır.

25 yıldan az hizmeti olan memurun emekli olabilmesi için istisna bir durum vardır. Bu durumda 15 hizmet yılını tamamlayan ve 61 yaşını dolduran memur emekli olabilir. Veya 8 Eylül 1999 tarihinde önce çalışan bir memur bu tarihte 50 yaşını doldurmuş ise 10 yıl hizmet ve 61 yaşını doldurduğunda emekli olabilir. Aksi durumlarda emeklilik mümkün olamaz.

Yani, bir memur emekli olabilmesi için 25 hizmet yılını mutlaka tamamlaması gerekir ve yaş grubunu da doldurması gerekir. 25 hizmet yılı olmayan memur emekli olamaz. 5434 sayılı Kanundaki ana kural mutlaka erkek memurun 25 hizmet yılını tamamlamış olması durumunu belirtmektedir.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 31 ve Madde 15 hükümlerinde açıklanan durumlara gore de, bir memur kurumu tarafından görevden uzaklaştırılırsa veya herhangi bir suçtan tutuklanırsa veya gözaltına alınırsa bu memura görev aylıkları 2/3 olarak ödenir ve hizmet süreleri de yarım olarak hesaplanır. Bu nedenle, mahkumiyet kararı alınan süreye kadar görev aylığı 2/3 olarak ödenen memurun maaşının geri alınamayacığını değerlendiriyoruz. Mahkumiyet kararı alındığında da Kurumuyla kadro ilişkisi resen kesilmek durumundadır. Kurumuda göreve son işlemini yapması gerekmektedir.

Kurumu tarafından memurun görevine son verme şeklinde işlemi yaptığında da, bu memurun ister memurluk öncesinde isterse memurluk sonrasında sigortalı veya bağ-kurlu çalışması olduğunda emekli ikramiyesini alamayacağını değerlendiriyoruz.

Mahkumiyet kararı alan memurun tüm sigorta kollarına tabi olarak yani malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi prim ödeyebilmesi için bir işverene tabi işyerinde çalışması gerekir ki, bu süreler hizmet şeklinde değerlendirilsin. Mahkum bir memur bir işverene tabi olarak çalışamayacağı için sigorta primini de yatırması mümkün olamayacağını değerlendiriyoruz.

Sonuç olarak değerlendirmelerimiz;
• 25 hizmet yılı olmayan, yaş grubunu da tamamlamayan memuru Kurumları tutukluluk veya mahkumiyet durumlarında emekliye sevk edemez.
• Tutukluluk süresi içerisinde görev aylıkları 3/2 olarak ödenir. Bu süreler yarım hizmet olarak değerlendirilir. Ödenen 3/2 maaşlar geri alınamaz.
• Mahkumiyet kararı çıkarsa Kurumu göreve son işlemini yapması gerekir.
• Tutukluluk veya mahkumiyet kararı ortadan kalkarsa Kurum memuru eksik ödenen aylıkları öder, Eksik ödenen primlerini de tamamlar.
• Görevine son verilen memurun, memurluk haricinde sigortalı veya bağ-kurlu süreleri de olursa emekli ikramiyesi ödenemez. Yoksa ödenir.
Tutuklu iken, cezaevinde çalışıp sigortası yatanların durumu için tıklayınız.
Yaş ve hizmet koşulunu sağlayan tutuklu veya mahkum edilmiş bir memur emekli olabilir mi?

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 92 hükmünün açıkladığı durum;

“İştirakçilerden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çeşit hakları düşer.”

Bu hüküm içerisinde mahkumiyet veya tutukluluk durumları emeklilik talebinde bulunmaya mani bir durumu barındırmıyor. Bu nedenle, tutuklu veya mahkum olan bir memur hizmet + yaş şartını yerine getirmişse her an için emekli olmayı talep edebileceğini değerlendirmekteyiz. Yani, emeklilik şartlarını yerine getirmiş bir memurun bu şekildeki sosyal güvenlik hakkının mahkumiyet veya tutuklu olması nedeniyle alınamayacağını söyleyebiliriz.

Tutuklu veya mahkum olan bir memur şayet 25 hizmet yılını tamamlamış ve yaş grubunu da doldurmuşsa bu memur emeklilik müracaatını yaptığında Kurumları tarafından emeklilik taleplerine göre işlemlerini yapması gerektiğini değerlendiriyoruz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat