Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TÜKETİCİ – REKLAM KURULUNA ŞİKAYET

…………………. TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

DAVACI               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU    :                    .. / .. / 2005 tarihli ………….. konulu Sözleşmedeki haksız şartın iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR :

HUKUKİ SEBEP                  : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, HMK ve Her türlü yasal mevzuat

 

DELİLLER                                            :  Satıcı tarafından verilen sözleşme, Firma ile yapılan yazışmalar ve her türlü hukuki delil

SONUÇ VE İSTEK                              : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Sözleşmedeki haksız şartın iptaline ve yaşadığım mağduriyetin (mağduriyetin vasfı maddi olarak belirtilecek) giderilmesine, yargılama masraflarının davalılara yükletilmesine karar verilmesini  saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                                Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat