Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ – 2

            ……………… TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN

DAVACI                    :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                        :…………….Kaymakamlığı tüketici hakem heyeti kararına  itirazım hk.
AÇIKLAMALAR     :
 
  • Tarafınıza sunduğum …/…./…… tarihli ………Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının vermiş olduğu ……… numaralı karara süresi içerisinde itiraz etmekteyim.
  • Tüketici ……………..’ın almış olduğu cep telefonunun arızalı olması satıcı ile alakalı bir durum değildir.Tamamıyla üretici firmadan kaynaklanan bu durum ile ilgili gereken hassasiyeti tüketici ………………….’a göstererek cihazı defalarca bayisi bulunduğum K.V.K firmasına garanti kapsamında olduğu sebebi ile göndermiş bulunmaktayım.
  • Fakat gereken itinayı göstermeyen firma ve kusurlu cihazı üreten üretici firma nedeni ile hakkımda verilen karar neticesinde mağdur olmuş bulunmaktayım. Dolayısı ile karara itiraz eder ….. firmasının ve üretici firmanın davaya dahil edilmesini talep eder tarafınıza başvurmam hususu doğmuştur.

DELİLLER                           :           Nüfus kayıt örneği, Alış faturası, Karar belgesi, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, yemin ve sair tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER :        İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                 :  Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum nedenlerden dolayı üretici firmadan kaynaklı kusur ve gerekli özeni göstermeyen k.v.k. firmasının kusurlu olduğunun tespiti ile hakkımda verilen karara itirazımın kabulüne karar verilmesini tarafınızdan arz ve talep ederim…./…./…..

İTİRAZ EDEN

                                                                                                              DAVACI

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat