TÜKETİCİ – AYIPLI MAL NEDENİ İLE DAVA DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TÜKETİCİ – AYIPLI MAL NEDENİ İLE DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU    :                    Satın Alınan malın ayıplı çıkması nedeniyle sözleşmenin iptali ve malın iadesi ile ödenen bedelin iadesi istemi

OLAYLAR           :

HUKUKİ NEDENLER : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, HMK ve sair mevzuat

DELİLLER                     :  Fatura ve/veya Garanti Belgesi (Gerektiğinde Kullanma Kılavuzu) Yetkili Servislerden alınan  Fişler ve/veya Firma ile yapılan yazışmalar, Bilirkişi incelemesi, tanık beyanları … vb

SONUÇ VE İSTEK          : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

  • Satın Alınan malın ayıplı çıkması nedeniyle sözleşmenin iptali
  • Malın iadesi ile öedenen bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, yargılama masraflarının davalılara yükletilmesine karar verilmesini  saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat