Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
(ihtiyati tedbir istemlidir)
     
 
DAVACI                          :Kendi adına asaleten Küçük………………..adına velayeten
 
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :……..TL. tazminat talebidir.
OLAYLAR                      :
1-(Kazanın nasıl ve ne zaman meydana geldiği )
2-(ölenin ne iş yaptığı ve aylık kazancının ne olduğu)
3-(davacıların her hangi bir gelirinin olup olmadığı ve  şu anki durumları)
4-(davalı ile ölenin kusur durumları)
5-Açıklanan sebeplerle müvekkillerimin destekten yoksun kaldıkları sabit olmakla fazlaya ilişkin talebimiz saklı kalmak kaydıyla
müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,
müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,
müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,
müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,olmak üzere toplam ………….TL. tazminat istemek zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.B.K.md.41,H.U.M.K. ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                  :Nüfus Kaydı,Keşif ve Bilirkişi incelemesi,Tanık beyanı,………Ceza Mahkemesinin ………sayılı dosyası  ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
-Öncelikle müvekkillerimin haklarının zarara uğramaması için davalıya ait …………….üzerine ihtiyati tedbir konulmasına
-Fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına,
-Toplam ………….TL. tazminatın kaza tarihinden itibaren kanuni faiziyle birlikte tahsiline,
-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.Ali Doğan Demirhan
 
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu,
Onanmış vekaletname sureti,
Nüfus kaydı,
 
 
 
 
 
ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
(ihtiyati tedbir istemlidir)
     
 
DAVACI                          :Kendi adına asaleten Küçük………………..adına velayeten
 
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :……..TL. tazminat talebidir.
OLAYLAR                      :
1-(Kazanın nasıl ve ne zaman meydana geldiği )
2-(ölenin ne iş yaptığı ve aylık kazancının ne olduğu)
3-(davacıların her hangi bir gelirinin olup olmadığı ve  şu anki durumları)
4-(davalı ile ölenin kusur durumları)
5-Açıklanan sebeplerle müvekkillerimin destekten yoksun kaldıkları sabit olmakla fazlaya ilişkin talebimiz saklı kalmak kaydıyla
müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,
müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,
müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,
müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,olmak üzere toplam ………….TL. tazminat istemek zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.B.K.md.41,H.U.M.K. ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                  :Nüfus Kaydı,Keşif ve Bilirkişi incelemesi,Tanık beyanı,………Ceza Mahkemesinin ………sayılı dosyası  ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
-Öncelikle müvekkillerimin haklarının zarara uğramaması için davalıya ait …………….üzerine ihtiyati tedbir konulmasına
-Fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına,
-Toplam ………….TL. tazminatın kaza tarihinden itibaren kanuni faiziyle birlikte tahsiline,
-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu,
Onanmış vekaletname sureti,
Nüfus kaydı,

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat