Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Dilekçesi

ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

(ihtiyati tedbir istemlidir)

     

 

DAVACI                          :Kendi adına asaleten Küçük………………..adına velayeten

 

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

DAVA KONUSU              :……..TL. tazminat talebidir.

OLAYLAR                      :

1-(Kazanın nasıl ve ne zaman meydana geldiği )

2-(ölenin ne iş yaptığı ve aylık kazancının ne olduğu)

3-(davacıların her hangi bir gelirinin olup olmadığı ve  şu anki durumları)

4-(davalı ile ölenin kusur durumları)

5-Açıklanan sebeplerle müvekkillerimin destekten yoksun kaldıkları sabit olmakla fazlaya ilişkin talebimiz saklı kalmak kaydıyla

müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,

müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,

müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,

müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,olmak üzere toplam ………….TL. tazminat istemek zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :T.B.K.md.41,H.U.M.K. ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                  :Nüfus Kaydı,Keşif ve Bilirkişi incelemesi,Tanık beyanı,………Ceza Mahkemesinin ………sayılı dosyası  ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

-Öncelikle müvekkillerimin haklarının zarara uğramaması için davalıya ait …………….üzerine ihtiyati tedbir konulmasına

-Fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına,

-Toplam ………….TL. tazminatın kaza tarihinden itibaren kanuni faiziyle birlikte tahsiline,

-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.Ali Doğan Demirhan

 

EKİ      .

Tebliğ zarfı ve pulu,

Onanmış vekaletname sureti,

Nüfus kaydı,

 

 

 

 

 

ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

(ihtiyati tedbir istemlidir)

     

 

DAVACI                          :Kendi adına asaleten Küçük………………..adına velayeten

 

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

DAVA KONUSU              :……..TL. tazminat talebidir.

OLAYLAR                      :

1-(Kazanın nasıl ve ne zaman meydana geldiği )

2-(ölenin ne iş yaptığı ve aylık kazancının ne olduğu)

3-(davacıların her hangi bir gelirinin olup olmadığı ve  şu anki durumları)

4-(davalı ile ölenin kusur durumları)

5-Açıklanan sebeplerle müvekkillerimin destekten yoksun kaldıkları sabit olmakla fazlaya ilişkin talebimiz saklı kalmak kaydıyla

müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,

müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,

müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,

müvekkile ………için ……….TL. maddi ……….TL. manevi tazminat,olmak üzere toplam ………….TL. tazminat istemek zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :T.B.K.md.41,H.U.M.K. ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                  :Nüfus Kaydı,Keşif ve Bilirkişi incelemesi,Tanık beyanı,………Ceza Mahkemesinin ………sayılı dosyası  ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

-Öncelikle müvekkillerimin haklarının zarara uğramaması için davalıya ait …………….üzerine ihtiyati tedbir konulmasına

-Fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına,

-Toplam ………….TL. tazminatın kaza tarihinden itibaren kanuni faiziyle birlikte tahsiline,

-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

EKİ      .

Tebliğ zarfı ve pulu,

Onanmış vekaletname sureti,

Nüfus kaydı,

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...