Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi alacaklarında faiz nasıl hesaplanır?

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi alacaklarında faiz nasıl hesaplanır?

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 61 inci maddesin­de, “Toplu iş sözleşmesine dayanan eda davalarında ifaya mahkum edilen taraf, te­merrüt tarihinden itibaren, bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi faizi üze­rinden temerrüt faizi ödemeye de mahkum edilir” şeklinde kurala yer verilerek, uy­gulanması gereken faiz oranı belirtilmiştir.

Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan iş­çilik alacaklarından ödeme günü açıkça kararlaştırılmış olanlar bakımından belirle­nen ödeme tarihi, ödeme günü tespit edilmemiş olanlar yönünden ise işverenin te­merrüde düşürüldüğü tarihten itibaren bankalarca uygulanan en yüksek işletme kre­disi faizine karar verilmelidir. Dava dilekçesinde yasal faiz istenmiş  olması da bu bakımdan sonuca etkili değildir. Yukarıda sözü edilen faiz 2822 sayılı Yasada belir­lenmiş olmakla, işçinin isteği bahsi geçen özel faiz olarak anlaşılmalıdır.

Yasada sözü edilen faizin uygulanabilmesi için işçilik alacağının Toplu İş Söz­leşmesinden doğmuş olması gerekir. Yasal bir hakkın toplu iş sözleşmesinde tekrar edilmiş olması bu konuda yeterli değildir. Dairemizce, 6772 sayılı Yasada öngörülen ilave tediye alacağının Toplu İş Sözleşmesinde tekrar edilmiş olması durumunda, sözü edilen alacağın yasadan kaynaklandığı sonucuna varılmış ve yasal faiz yürü­tülmesi  gerekliği kabul edilmiştir.

Diğer yandan, alacağın bir kısmının yasadan bir kısmının ise Toplu İş Sözleş­mesinden doğması halinde, kural olarak yasadan ve Toplu İş Sözleşmesinden doğan miktarlar ayrı ayrı belirlenmeli ve yasadan kaynaklanan için yasal faize, Toplu İş Sözleşmesi sebebiyle ödenmesi gereken miktar yönünden ise işletme kredisi faizine karar verilmelidir.

Diğer yandan, alacağın bir kısmının yasadan bir kısmının ise toplu iş sözleşme­sinden doğması halinde, kural olarak yasadan ve toplu iş sözleşmesinden doğan mik­tarlar ayrı ayrı belirlenmeli ve yasadan kaynaklanan için yasal faize, toplu iş sözleş­mesi sebebiyle ödenmesi gereken miktar yönünden ise işletme kredisi faizine karar verilmelidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat