TİCARETİ TERKEDEN SANIĞIN CEZALANDIRILMASI TALEBİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TİCARETİ TERKEDEN SANIĞIN CEZALANDIRILMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

ŞİKAYET EDEN (ALACAKLI) :

 

VEKİLİ                                   :

ADRESİ                                  :

 

SANIK                                    :

KONU                                     : Ticareti terkeden sanığın mal beyanında bulunmaması nedeniyle          cezalandırılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                       :

 

1- Sanığın müvekkilimize aralarındaki ticari ilişki nedeniyle halen toplam ……………..TL. borcu mevcuttur. Sanık bu borcunu ödemediğinden kendisine karşı icra takibine geçilmiştir.

2- Tacir sanık takip devam ederken ticareti bırakmış, ancak İİK. m. 44 gereği bu durumu Ticaret Siciline bildirmemiş ve mal beyanında da bulunmamıştır.

3- Sanık bu eylemleriyle müvekkilimin zararına sebep olduğundan, cezalandırılmasını istemek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER               : İİK.m.44, 337/a ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                               : İcra Dosyası, Ticaret Sicili Kayıtları ve sair deliller.

TALEP SONUCU                     : Arz edilen nedenlerden dolayı eylemi suç teşkil eden sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. ../../….

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat