TESPİTE VE BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TESPİTE VE BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          : D. İş
TESPİTE VE BİLİRKİŞİ

RAPORUNA İTİRAZ EDEN                                                    :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Tespite ve Bilirkişi Raporuna Vaki İtirazlarımızdan İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Yokluğumuzda yapılan tespiti ve bilirkişi raporlarını kabul etmiyoruz. Müvekkil köye ait mülki sınırlar içerisinde çıkan ………. Kaynağı, müvekkil köyün ve komşu …….Köyünün kadimden beri içme ve arazi sulama suyu olarak yararlandığı bir sudur. Ancak ve ancak müvekkil köyün ve komşu …….. Köyünün ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
  2. Yapılan tespit eksik olup, müvekkil köyün sadece içme suyu ihtiyacı belirlenmeye çalışılmış, kaynağı arazi sulama suyu olarak da kullandığı hususu göz ardı edilmiş, yine ……..Köyünün aynı suyu içme ve arazi sulama suyu olarak kullandığı görmezden gelinilmiş ve bilirkişi …….., mahkeme huzuru ile değil, kendince uygun gördüğü bir zamanda gayri resmi olarak suyun debisinin ölçümünü yapmış olması bakımından tespit ve bilirkişi raporları usul ve yasaya aykırıdır.
  3. Bilirkişinin, suyun debisini ölçüm şekli de usul ve yasaya aykırıdır. Logar içerisinden, köylerin suyu kapatılarak su debisi ölçümü oluşa açıkça aykırıdır. Çünkü bu suyun debisinin ölçümünün, kaynağından yapılması gerekirdi.
  4. Kadastrocu bilirkişisinin kaynağın bulunduğu yerin bizim köyde olduğu sabit olmasına rağmen, bunu belirlenmeyerek hazırladığı rapor eksik bırakılması bakımından usul ve yasaya aykırıdır. Yine bu kaynak orman sınırları içerisinde bulunmaktadır.
  5. Kaldı ki ……….. Belediyesinin, müvekkil köyün ve ……..Köyünün içme ve arazi sulama suyu olarak kullandığı iş bu suya ihtiyacı bulunmamaktadır. ………..’ye ……. km. uzaklıktaki bu kaynak suyu, Orman Genel Müdürlüğünden izin alarak suyun geçişini müvekkil köy kendi imkanları ile sağlamış ve Maliye Bakanlığının, sulama suyu olarak bu suyun iki köye tahsis edildiğine dair elimizde izinler de bulunmaktadır. Davalı ……….Belediyesi, ……… Köyünden ve ………. Köyünden su getirebileceği halde müvekkil köyün kadim suyuna el atmaya çalışması usul ve yasaya, oluşa aykırı bulunmaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 403 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca sunulan nedenlerle usul ve yasaya aykırı tespit ve bilirkişi raporunun reddine ve kadim içme ve arazi sulama suyu hakkımızın ihlal edilmemesinin sağlanmasını saygıyla vekaleten talep ederim.

İtiraz Eden Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat