Terditli Olarak Açılan Alacak Dava Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Terditli Olarak Açılan Alacak Dava Dilekçesi

……… SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                                 :(Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres)

VEKİLİ                                                  : Av.(Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                                                :(Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres)

KONU                                               :Şahsıma ait ..… marka tablet bilgisayarın; mümkün olmadığı takdirde …/…./…. Tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte bedelinin tahsili istemini içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR                                  :

1 – Davalı …… ………’nın erkek kardeşi …… …… ile Müvekkilimiz arasında görülmekte olan … davası sırasında celse arasında yaşanan tartışmada, o sırada Müvekkilin elinde bulunan  …. Marka tablet bilgisayarım düşmüştür.

2- Cihazı bulan davalı yakını önce …. …… ‘ta  teslim etmiş, …. …… da daha sonra da davalı yana bırakmıştır. O tarihten bu yana, defaten talep edilmiş olmamıza rağmen davalı yan tablet bilgisayarı tarafımıza iade etmemiştir.

3- Bu sebeple, …/…./…. tarihinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup,  davalı yan ..… Sulh Ceza Mahkemesinin Esas …/… – Karar …/… sayılı kararı ile kaybolmuş malı malikinin izni olmadan kullanmaktan mahkum edilmiştir.

4- Hal böyle olmakla, …. Marka tablet bilgisayar ya da bedelinin tarafımıza ödenmediği için huzurdaki işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6100 sayılı Kanun’un 111. Maddesi ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER    :  Dava dosyası, tanık beyanları ve sair yasal delail.

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda açıklanan nedenlerle, ….. marka lap top bildisayarın aynen iadesi; bu mümkün almadığı takdirde, cihazın değeri olarak  … .- TL’nin …/…/… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı yandan tahsili ile yargılama giderlerinin davalı yana yükletilmesi yönünde karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederim.

                                                                                                             (Tarih)

                                                 DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat