TEMYİZE CEVAP VE KATILMA YOLUYLA TEMYİZ TALEBİ – BOŞANMA DAVASI

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEMYİZE CEVAP VE KATILMA YOLUYLA TEMYİZ TALEBİ – BOŞANMA DAVASI

YARGITAY (   ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DOSYA KARAR NO      :…………./…………
KARARIN TEBLİĞ

TARİHİ                            :

…………./…………
TEMYİZE CEVAP VEREN VE KARŞI TEMYİZ EDEN

(DAVACI)                        :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                             :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                   :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                               :Temyize cevap ve karşı temyiz talebimizin kabulü ile davanın kabulüne dair hükmün onanmasına, nafaka yönünden hükmün bozulmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir
AÇIKLAMALAR            :

Yukarıda bilgileri verilen yerel Mahkeme kararı ile, tarafların boşanmalarına, müvekkil eş yararına aylık …………. TL yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir. Boşanma davasının kabulüne dair hüküm usul ve yasaya uygundur. Ancak nafakanın kısmi kabulüne ve kısmi reddine dair karar usul ve yasaya aykırıdır. Tedbir nafakasının başlangıç ve bitiş, yoksulluk nafakasının başlangıcı ve ödeme şeklinin gösterilmesi bakımından da karar usul ve yasaya aykırıdır.

HUKUKİ SEBEPLER            : TMK md. 166, 175 vd., HMK. md. 348, 367 ve ilgili diğer mevzuat.

TALEP SONUCU                    : Yukarda arz edilen nedenlerle, tetkikiniz esnasında ortaya çıkan sair nedenlerle, usul ve yasaya uygun, davanın kabulüne dair hükmün onanmasına, nafaka bakımından tedbir nafakasının başlangıç ve bitiş yine yoksulluk nafakasının başlangıcı ve bitişi, ödeme şekli, nafaka talebimizin kısmen reddine dair karar bakımından da hükmün bozulmasına karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat