Temyiz edilen hukuk dosyasının Yargıtay’daki aşamaları nelerdir?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Temyiz edilen hukuk dosyasının Yargıtay’daki aşamaları nelerdir?

Hukuk dairelerinde yerel mahkemeden gelen dosya kayıt edilir ve daire esas numarası alır.

Dosyanın takibi esas numarası üzerinden yapılır Kayıt edilen dosya ön incelemesi yapılmak üzere ilgili tetkik hâkimine gönderilir. Ön inceleme ile görevli hâkim tarafından dosya ön inceleme sonucuna göre ilgili birimlere gönderilir.

Ön incelemeden duruşmalı olarak ayrılıp gönderilen dosya duruşma memuruna iletilir. 

Duruşma memuru dosyaya duruşma tarihini ve duruşma saatini verir ve dosyayı tebligatı yapılmak üzere tebligat memuruna gönderir.

Tebligat memuru dosyanın tebligatını hazırlar ve dosyayı sırasını beklemek üzere tevzi bölümüne teslim eder.

Tevzi memuru ilgili dosyayı ilgili tetkik hâkimine teslim eder. Tetkik hâkimi dosya incelemesini yapar, müzakere sonrasında müzakerede karara bağlanan dosyaları karar bölümüne teslim eder.

Karar memuru dosya karar numarasını verir. Karar numarası verilen dosyanın ilamı, ilam memuru tarafından yazılır. İlamı yazılan dosya kontrol edilip onaylanmak üzere ilam memuru tarafından yazı işleri müdürüne teslim edilir.

Yazı işleri müdürü ilamı kontrol eder onaylama işlemini yapar. İlam onay işlemi yapılan dosya kapatılmak üzere posta bölümüne teslim edilir.

Posta memuru dosyayı kapatır ve yerel mahkemesine postalar.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat