Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEMLİK SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

–    Temlik Eden       : ….. adresinde mukim

–    Temlik Alacaklısı  :       Alp …..; ….. adresinde mukim

2- Konusu

Taraflar işbu temlik sözleşmesiyle;

Taraflar arasında imzalanan .. / .. / …. tarihli protokol çerçevesinde ….. Tic. İnş. ve San. Ltd. Şti., ….. Elektrik Üretim A.Ş. (temlik borçlusu) den doğmuş ve doğacak alacağının ….. TL’lik kısmını ….. temlik etmektedir.

3- Bedeli

İşbu sözleşme ile temlik alacaklısına temlik edilen tutar ….. TL’dir.

4- Tarafların Yükümlülükleri

….. Elektrik Üretim A.Ş.’den olan alacağını …… devreden ….. Tic. İnş. ve San. Ltd. Şti. firması, işbu sözleşmenin bedel kısmında yazılı kısmı temlik alacaklısına alacağın temlik zamanındaki varlığını garanti eder.

Bu garanti kapsamında temlik alacaklısının alacağını elde edebilmesi için kendisine düşen bütün yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

Temlik Eden; temlik konusu alacak, temlik borçlusu tarafından Temlik Alacaklısına ödeninceye kadar borçtan sorumlu olmaya devam eder. Temlik borçlusunun ödeme güçsüzlüğü halinde temlik eden ….. Tic. İnş. ve San. Ltd. Şti. borcu hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın ödeyecektir.

5- Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşme tarafları arasında doğacak uyuşmazlıklarda ….. ve ….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. .. / .. / ….

     Temlik Eden                                                             Temlik Alacaklısı

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat