Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Teminat mektubunun paraya çevrilmesi için icra dosyasına açılacak talep örneği

…………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO: 2015/……….E.

Takibe konu …………..Mahkemesi’nin 20../….. E. 20…/…. K. Sayılı kararı, müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından icraya konulmuş, karar temyiz edilmiş ve borçlu tarafça dosyaya teminat mektubu yatırılmak suretiyle müdürlüğünüzden mehil vesikası alınmış idi.
Ek mehil vesikası, ………….. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 45 gün olarak verilmiş, ancak bugüne dek borçlu tarafça Yargıtay’dan tehir-i icra kararı alınarak dosyaya ibraz edilmiş değildir.
Ekli derkenarda da görüleceği üzere, dosyanın Yargıtay’a gönderilme tarihi de ……………. olduğundan, borçlu tarafça dosyaya sunulan teminat mektubunun paraya çevrilmesi için …………..Bankası A.Ş ……………. şubesine müzekkere yazılmasını talep ederim.

Alacaklı Vekili
Av. ………………….

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat