Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEHİRİ İCRA KARARI GETİRİLMESİ İÇİN SÜRE VERİLMESİ

   T.C.

 

DOSYA NO:  Esas

 

 

Sayın

ALACAKLI 
BORÇLU 
BORÇ MİKTARI

Alacaklı  tarafından aleyhinize istihsal edilmek üzere dairemize ibraz olunan …………… Mahkemesi’nin ../../…. tarih ve …./…. sayılı ilamı aleyhine tehiri icra talepli istinaf yoluna başvurmuş, borca yeter miktarda mercice kabul edilmiş teminat mektubunu getirmiş olduğunuzdan, Bölge Adliye Mahkemesi’nden tehiri icra kararı getirmek üzere İİK’nun 36. Maddesi gereğince tarafınıza, tebliğ tarihinden itibaren …. gün mehil verilmiştir.

Bu müddet içerisinde tehiri icra kararı getirmediğiniz takdirde, takibe devam olunacağı tebliğ olunur.

İCRA MÜDÜRÜ

 

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat