Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEDBİR NAFAKASININ ARTIRILMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tedbir Nafakası Artırımı Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil davalı ile …./…./……. tarihinde evlenmiş olup, …./…./……. doğumlu ………………… ve …./…./……. doğumlu ………………… isimli iki müşterek çocukları bulunmaktadır. Davalının evlilik birliği içinde mesai arkadaşı bir bayanla gayrımeşru ilişki yaşaması üzerine, taraflar arasında tartışma ve kavgalar yaşanmış ve müşterek hayat çekilmez hale gelmiştir. Yaşanan olaylar üzerine davalı tarafından …………………….. Aile Mahkemesinin ……../……… Esas, ……../…….. Karar sayılı dosyası ile açtığı boşanma davası reddedilmiştir.
  2. ………………… Aile Mahkemesinin ……/……. Esas ve ……./…… Karar sayılı dosyası ile müvekkillerim lehine tedbir nafakasına hükmedilmiş, yine ……………. Aile Mahkemesi’nin ……../…….. Esas ……../…….. Karar sayılı dosyası ile müvekkillerimin nafaka artırım talebi kabul edilmiş ve bu kararlar kesinleşmiştir.
  3. Yukarıda bahsi geçen karar tarihleri ve günümüz sosyal ve ekonomik koşulları dikkate alındığında, müvekkillerimin eğitim ve günlük yaşam içinde zorunlu ihtiyaçlarının değişmesi nedeniyle nafaka artırım talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.
  4. Müvekkillerimden ………………………., üniversite öğrencisi, ………………….. ise Lise öğrencisi olarak eğitimlerine devam etmektedirler. Ayrıca, tüm ekonomik zorluklara rağmen, müşterek çocuk ………………….. üniversiteye hazırlık amaçlı dershane eğitimi almaktadır.
  5. Davalı ………………. Genel Müdürlüğü’ndeki çalışmasına devam etmektedir. Ayrıca davalı, aynı kurumda çalışan ve gayrımeşru ilişkisi bulunan bayanla karı-koca hayatı yaşamaktadırlar. Bu ilişkiden bir erkek çocukları bulunmaktadır.
  6. Değişen ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle müvekkillerimin yaşadığı sıkıntıların kısmen dahi olsa telafisi için işbu nafaka artırım talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Mahkeme kararları ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 197, 330, 331 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca sunulan nedenlerle, davamızın kabulü ile müvekkilim ……… için davalının ödediği tedbir nafakasının ………… TL’den, dava tarihinden itibaren ………TL’ye artırılmasına, müvekkilim ……………. için davalının ödediği ……………. TL tedbir nafakasının, dava tarihinden itibaren ……….. TL’ye artırılmasına, müvekkilim ……………. için davalının ödediği ………..TL tedbir nafakasının, dava tarihinden itibaren ………… TL’ye artırılmasına, yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale talep ederim.

Davacılar Vekili
Av.

Ek: Vekaletname sureti.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat