Tecavüzün Önlenmesi ve Haksız Kazancın İadesi İstemi Dilekçesi Örneği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Tecavüzün Önlenmesi ve Haksız Kazancın İadesi İstemi Dilekçesi Örneği

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tecavüzünün Önlenmesi, Piyasada Bulunan Kopya Kasetlerin Toplatılması, Davalının Elde Ettiği Toplam …TL.’nin Müvekkilime Verilmesi Ve Kaset Satışlarının Durdurulması Yolunda İhtiyati Tedbir İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim …, çok ünlü bir ses sanatçısı olup, toplumda saygın bir yeri vardır. Müvekkilim … adlı son kasetinin çoğaltılması ve dağıtımını … yıl süreyle ve … adet ile sınırlı olmak üzere davalı …’ye vermiştir. Müvekkilimle yapılan sözleşmeye göre … yıl içinde … adet satılamazsa bile davalı kaset satmayacak ve dağıtımı durduracaktır. Yine sözleşmeye göre bu süre içerisinde satılmayan kasetleri de kasetçilerden davalı geri toplayacaktır.

2-) Sözleşmenin … yıllık süresi …/…/… tarihinde bitmesine rağmen, müvekkilimin mahkemeden yaptırmış olduğu delil tespiti dosyası ile de sabit olduğu üzere davalı satışlara devam etmiş hatta … adet satış yapmıştır.

3-) Davalı bir taraftan sözleşmenin süresi dolduğu halde satışlara devam etmiş bir taraftan da sözleşmede öngörülen …adetten … adet daha fazla satış yapmıştır. Bu nedenle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 5846 S. K. m. 67, 68, 69, 70 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : …/…/… tarihli sözleşme, delil tespiti raporu, kaset satış fişleri, sevk irsaliyeleri, keşif, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … adlı kasetin dağıtım işinin ihtiyati tedbirle durdurulmasına, müvekkilimin … adlı kasetinin dağıtım faaliyetinin sürmesi nedeniyle tecavüzün önlenmesine ve mevcut kasetlerin toplanarak yok edilmesine, davalının fazla kaset kopyası nedeniyle elde ettiği …TL.’nin dava tarihinden itibaren hesaplanacak olan faiziyle birlikte müvekkilime verilmesine ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat