TEBLİGAT KANUNU 35. MADDESİNE GÖRE TEBLİĞ TALEBİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEBLİGAT KANUNU 35. MADDESİNE GÖRE TEBLİĞ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tebligat Kanununun 35. Maddesi Gereğince Tebliğ Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Mahkemenizin …./…../…….. tarihli duruşmasında verilen 1 no.lu ara kararı ile, davalılardan ……………………’in velileri ………………….. ve ……………….’nin dosyamızdaki adresi ile tapu sicil müdürlüğünden bildirilen adresi aynı ise bu adrese dava dilekçemizin ve duruşma gününün Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi gereğince tebliğ edilmesine karar verilmiştir. …………… Tapu Sicil Müdürlüğünün …./…/……. tarih ve ……… yevmiye no.lu resmi senet akit tablosu incelendiğinde, belirtilen iki adresin aynı olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple bahsi geçen adrese Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebligat çıkartılmasını talep zarureti hasıl olmuştur.

TALEP SONUCU                :  Dosyamızdaki adresle tapu sicil müdürlüğünden bildirilen adres aynı olduğundan dava dilekçemizin ve duruşma gününün ………………..’in velileri …………… ve ……………….’nin resmi akit tablosunda da belirtilen “…………………………………………….” adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi gereğince tebliğ edilmesini saygıyla vekaleten talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat