Tebliğ Mazbatalı Zarf (Yazıcı İçin Uyarlanmış Biçim)

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Tebliğ Mazbatalı Zarf (Yazıcı İçin Uyarlanmış Biçim)

T.C

……………….

…………………………………..

TEBLİĞ MAZBATASI

*Tebliğ evrakı

 

 

1. Adresinde veya………………. da muhatap………………………………………………

2…………………….. sebebiyle muhatap yerine…………………………………………….

3. Tebliğin yapılması……………………………… sebebiyle temin edilmediğinden

4. Muhatabın muvakkaten…………………gittiği……… tarafından bildirildiğinde

…………………………………………………………………………………………………………..

5. (…………………)mehil tayin edilip (ikinci defa) tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap yerine………………………………………………….

6…………………………………………tebellüğden imtina ettiğinden…………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

7. Adreste kimse bulunmaması üzerine……………………………………………………

8. Tebliğ yapacak kimse……………………………….sebebiyle imtina ettiğinden…

……………………………………huzurunda……………………………….

Tebligat yapılanın

(Tebliğ tarihi)                         (parmak izi)                            (İmza)

…………………………………………………………………………………………………………..

tebliğ memurunun imzası

 

ESAS NO: ……………..

                              

                               TAAHHÜTLÜ  No :

 

(Muhatap) ……………………………………….

 

İmza ve Mühür

 

 

 

 

 

 

 

BU ZARFTA ………………………………………. VARDIR

……………………………………………………………………

Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafından tespit edilen yeni adresi

…………………………………………………………………………………………………..Buradan Katlayınız……………………………………………………………………………………………..

T.C

………………..

………………………………..

                                                                                                                                                                                                                     Örnek No. 25

 

 

 

 

ESAS NO: ………………..

                              

                               TAAHHÜTLÜ  No :

 

(Muhatap): ……………………………………………..

 

İmza ve Mühür

 

 

 

 

 

 

 

BU ZARFTA ………………………………………………………. VARDIR

……………………………………………………………………………………….

 

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat