TCK’DA CEZALAR

TCK’DA CEZALAR

Hapis Cezaları

Hapis cezaları, özgürlüğü bağlayıcı cezalardır. Bu cezalar, kişinin özgürlüğünün kısıtlanması suretiyle yerine getirilirler. Bu çerçevede hapis cezası, failin işlediği suç karşılığı olarak kanunda öngörülen süre için özgürlüğünden yoksun bırakılması şeklinde tanımlanabilir.

Hapis cezaları, ceza infaz kurumlarında infaz edilir.

5237 s. TCK hapis cezalarını

  • ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
  • müebbet hapis cezası ve
  • süreli hapis cezası

olmak üzere üçe ayırmıştır.