TCK m. 77 nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

TCK m. 77 nedir?

İnsanlığa karşı suçlar

MADDE 77. – (1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefî, ırkî veya dinî saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plân doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur:

  1. a) Kasten öldürme.
  2. b) Kasten yaralama.
  3. c) İşkence, eziyet veya köleleştirme.
  4. d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma.
  5. e) Bilimsel deneylere tâbi kılma.
  6. f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı.
  7. g) Zorla hamile bırakma.
  8. h) Zorla fuhşa sevketme.

(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.

(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat