TCK m. 311 nedir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

TCK m. 311 nedir?

Yasama organına karşı suç

Madde 311- (1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat