TCK m. 15 nedir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

TCK m. 15 nedir?

Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması

MADDE 15. – (1) Miktarının soruşturma koşulu oluşturduğu hâllerde ceza, soruşturma evresinde ileri
sürülen kanunî ağırlaştırıcı nedenlerin aşağı sınırı ve kanunî hafifletici nedenlerin yukarı sınırı göz önünde
bulundurularak hesaplanır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat