Taşınmaz Mükellefiyetleri Hacizli Taşınmazın Kiralanması İşlemi Nasıl Yapılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Taşınmaz Mükellefiyetleri Hacizli Taşınmazın Kiralanması İşlemi Nasıl Yapılır?

İlgili Yasa

Sonradan tesis edilen gayrimenkul mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz gayrimenkullerin kiralanmasında hüküm:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 132- Alacak bir gayrimenkul ile temin edildikten sonra borçlu o gayrimenkul üzerinde alacaklının rızası olmaksızın bir irtifak hakkı yahut bir gayrimenkul mükellefiyeti tesis ederse bu tesis alacaklının raldona tesir etmez ve alacaklı gayrimenkulun o hak ile birlikte veya o haktan iri olarak artırmaya çıkarılmasını isteyebilir.

Gayrimenkul haktan ari olarak satılıp da bedeli alacaklının alacağından fazla akarsa o hakkın takdir edilecek kıymeti ödenmek üzere bedelin fazlası hak fîhibine tahsis edilir.

İpotek yapılmış olan gayrimenkulu borçlu alacaklının rızası olmaksızın başkasına kiraya verir ve keyfiyeti tapuya tescil ettirirse bu tescil ipotekli alacaklının hakkına tesir etmez.

Bu hüküm haczedilmiş olan gayrimenkullerde de caridir.

Taşınmaz Mükellefiyetleri Hacizli Taşınmazın Kiralanması Açıklama

Alacak bir taşınmaz ile temin edildikten sonra borçlu o taşınmaz üzerinde alacaklının izni olmaksızın bir irtifak hakkı veya taşınmaz mükellefiyeti tesis ederse bu tesis alacaklının hakkına tesir etmiyecektir. Alacaklı, o hak ile veya haktan alındırılmış olarak taşınmazın satılmasını isteyebilecektir. Satış sonunda bedeli alacaklının alacağından fazla olduğu takdirde, hakkın takdir edilecek değeri ödenmek üzere satış bedelinin fazlası hak sahibine tahsis edilecektir. İpotek yapılmış bir taşınmazı borçlu; alacaklının izni olmadan başkasına kiraya vermiş olursa ve durumu tapuya yazdırırsa, bu yazılma ipotekli alacaklının hakkına tesir etmeyecektir. Açıklanan hususlar haczedilmiş olan taşınmazlar için de geçerlidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat