Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Tashih Dilekçesi Örneği

BAKIRKÖY  …İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2014/…. E 2015/………… K.

DAVACI                      :
VEKİLİ                       :
DAVALI                     :
VEKİLİ                       :
KONUSU                    : Hükmün tashihi talebidir.
AÇIKLAMA

ve TALEP                  : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan dava dosyasında, davanın kabulüne dair karar verilmiş ise de, tarafımıza tebliğ edilen gerekçeli kararda, davalının tahliyesine karar verilen adresin hatalı yazıldığı tarafımızca tespit edilmiştir.

Gerek dava dilekçemizde, gerekse dosyaya ibraz etmiş olduğumuz ve davalı tarafın da kabulünde olan kira sözleşmesinde belirtildiği üzere, davaya konu gayrimenkulün adresi ……………………………….. dir.

İşbu nedenle, gerekçeli karardaki maddi hatanın tashihi ile, davalının, ……………………………………………. adresindeki mecurdan tahliyesine şeklindeki ibarenin, “………………………………………………. adresindeki mecurdan tahliyesine” şeklinde tashihini, HMK Madde 304 ve devamı maddeleri uyarınca vekaleten saygılarımla talep ederim. 23.06.2015

 

                                                                                                                  Davacı Vekili

                                                                                                                   Av. 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat