Tasfiye Sonu Karar Örneği

…………………………….. ŞİRKETİN ÜNVANI…………………………..

ORTAKLAR KURULU KARARI

KARAR SIRA NO :

KARAR TARİHİ    :

KARAR KONUSU :

TOPLANTIYA KALILANLAR :

                                                           KARARIN METNİ

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır ;

  • Şirketimiz __/__/___ tarihinde tasfiyeye girmiş ve şirketin tasfiyeye girişi T.S.G.’sinde 3 defa ilan edilmiş olup, son ilanından itibaren 1 yıllık süre dolmuştur.
  • Şirketimiz tasfiye işlemlerini tamamlamış ve tasfiye sonu kapanışına karar verilmiştir.
  • Şirketin tasfiye sonu kapanışı sonrasındaki 5 yıl süre içerisinde, şirkete ait kanuni belge ve evrakların saklamak üzere şirket ortaklarından/şirket ortağı olmayan ___________ adresinde mukim __________’a teslim edilmiştir.
  • Şirketin kapanması için gerekli resmi ve tüzel kuruluşlardan terkininin yapılmasına karar verilmiştir.

T.C. KİMLİK NO:                    T.C. KİMLİK NO:                        T.C. KİMLİK NO:

     ORTAK                                     ORTAK                                           ORTAK

ADI SOYADI                                        ADI SOYADI                                           ADI SOYADI

       İMZA                                           İMZA                                                         İMZA

 

 

NOT: 1. Sermayenin ¾ ünü temsil eden ortakların ¾ ünü teşkil eden ekseriyet olumlu oyu gerekmektedir.       

          ( T.T.K.nun 549/2 )  

  1. Karar 1 adet noter onaylı olarak alınmaktadır

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat