Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAPU KAYDININ TASHİHİ TALEBİ – KAMULAŞTIRMA KARARINA AYKIRI TESCİL NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tapuda Mevcut Olan Kaydın Düzeltilmesi Talebinden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Köye su getirilmesi için verilen hizmet kapsamında kamulaştırılmasına karar verilen ……..İli, …… İlçesi, ……… Köyü ……… ve …… parsel sayılı taşınmazlarla ilgili olarak, müvekkil kurum tarafından Kamulaştırma Kanunu gereğince tapu maliklerinden rızai alım yapılmış, ancak rızai alım işlemleri sırasında tapu kaydı oluşturulurken kamulaştırma kararı gereğince “………………. m² daimi ve müstakil üst hakkı tesisi” yerine sehven “………..… m² daimi irtifak hakkı” tesis edilmiştir.
  2. Söz konusu parsellerin kamulaştırma işlemlerine dayanak teşkil eden ve ekte sunulan kamulaştırma kararı incelendiğinde, ilgili köylere ilişkin olarak “Daimi ve müstakil üst hakkı kurulmak suretiyle kamulaştırma” kararı alındığı açıkça görülmektedir. Tapu kaydının kamulaştırma kararına uygun olmaması nedeniyle, proje kapsamında söz konusu parsellerin devir işlemleri yapılamamaktadır.
  3. ………..İli, ……….. İlçesi, ………. Köyü ….., ……… ve ……. parsel sayılı taşınmazların rızai alım neticesinde müvekkil kurum adına tapu kaydı oluşturulurken sehven yazılan “daimi irtifak” hakkı kelimelerinin, işlemin temel dayanağı olan kamulaştırma kararı doğrultusunda “daimi ve müstakil üst hakkı tesisi” şeklinde tashihini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Tüm dayanak belgeleri ile birlikte tapu kayıtları ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 1027 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  ………. İli, …….. İlçesi, ……. Köyü ……….., ……. ve ……… parsel sayılı taşınmazların, rızai alım neticesinde müvekkil kurum adına oluşturulan tapu kaydına sehven yazılan “daimi irtifak” hakkı kelimelerinin, işlemin temel dayanağı olan kamulaştırma kararı doğrultusunda “daimi ve müstakil üst hakkı tesisi” şeklinde düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat