Tapu Kaydının Düzeltilmesi Dava Dilekçesi

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Dava Dilekçesi

…… MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tapu Kaydının Düzeltilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, … İli, … İlçesi, … Köyü sınırları içinde kain ve tapunun … Ada, … Parselde kayıtlı bulunan taşınmazın malikidir. Bulunan … m² genişliğindeki arazinin sınırları sabit olduğu halde yüzölçümü tapuda az gösterilerek … m² olarak kaydedilmiştir

2-) Adı geçen taşınmazın yüzölçümü … m² iken tapuya yanlışlıkla sadece … m² olarak yazılmıştır. Müvekkilim ait arazinin sınırları sabit olup değişmesi mümkün değildir. Buna rağmen yanlış yazılan gerçek yüzölçümü, mahallen yapılacak keşif sırasında uzman ekiplerce yapılacak olan ölçümlerle de açıkça ortaya çıkacaktır. Mahallen yapılacak keşif sırasında arazinin sınırlarını eskiden beri bilen bilirkişilerden oluşan tanık da dinleteceğiz.

3-) Ayrıca bu düzeltme talebimize davalı olarak gösterilen sınır komşularının da bir itirazı bulunmamaktadır. Müvekkilime ait arazinin sınırlarının sabit olmasına rağmen yüzey ölçüsüyle tapudaki kayıtlarda geçen ölçüsünün farklı olmasından dolayı, Medeni Kanunun hükümleri gereğince hatalı kaydın düzeltilmesi gerekmiştir.

4-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 1027 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, keşif ve bilirkişi raporu, mahalli bilirkişi beyanları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … İli, … İlçesi, … Köyü sınırları içinde kain ve tapunun … Ada, … Parselde kayıtlı taşınmazın … m² olan yüzölçümü kaydının … m² olarak düzeltilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat