Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?


Tanıma ve tenfiz davası hakkında bu makalemizde size bilgiler vereceğiz.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma ve tenfiz davaları en çok yurtdışı boşanmaların ülkemizde tanınması ve tenfizine yönelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna Türkiye’de boşanma davası adı da verilmektedir. Yurtdışında evlenmiş bir kişinin ilgili ülkede açmış olduğu boşanma davasının sonucu Türkiye’de tanıma ve tenfiz işlemi yapılmamışsa bir hüküm ifade etmez. Örneğin, Kayseri nüfusuna kayıtlı olan Türk vatandaşı Ahmet’in Almanya’da Sarah ile görülen boşanma davası Almanya’da hüküm ifade eder. Ahmet Türkiye’de söz konusu kararın tanınması ve tenfizini talep etmezse hala nüfusta evli olarak gözükür. Dolayısıyla Ahmet’in yeniden evlenmek istemesi durumunda Türkiye’de evli gözüktüğü için işleri zorlaşacaktır. Bu sorunun çözümü ancak Ahmet’in tanıma ve tenfiz davası açmasıyla mümkündür.

Tanıma ve Tenfiz Davaları İçin Mahkemeye Gelmem Gerekir mi?

Tanıma tenfiz davası yeni bir boşanma davası değildir. Daha önce alınmış olan boşanma kararının ilgili ülkede tanınması için geçerli olmasını sağlayan bir davadır. Dolayısıyla daha önce boşanan eşlerin tekrar mahkemeye gelme zorunlulukları bulunmamaktadır. Yine tanıma ve tenfiz davası açmak için kişilerin Türkiye’ye gelme zorunlulukları da yoktur. Kişiler oturdukları ülkeden tanıma ve tenfiz yapılması için avukata vekaletname verebilirler. Tanıma ve tenfiz davaları usuli bir işlem olduğu için tarafların bu durumdan haberdar olmaları gerekmektedir. Tanıma ve Tenfiz davaları mutlaka usulüne uygun davetiyeyle birlikte açılacak duruşma yapılarak görülür, evrak üzerinden karar verilemez. Tanıma ve Tenfiz Davaları Adli tatilde de görülebilir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nerede Açılır?

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için eşlerden birisinin davanın açılmasının istendiği yerde ikametinin bulunması gerekmektedir. Örneğin, Kayseri ilinde tanıma ve tenfiz davası açacak olan eş varsa bu eşin Kayseri ilinde ikametinin bulunması gerekmektedir. Eğer tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen eşin Türkiye’de ikameti yoksa dava Ankara, İzmir ve İstanbul aile mahkemelerinden birisinde açılabilir. Genellikle yurt dışında yaşayan yabancıların Türkiye’de ikameti bulunmadığı için bu yol tercih edilmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları aile mahkemelerinde görülür.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma kararının Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Davalı eş itirazda bulunmazsa yine tanıma gerçekleşir.
Tek taraf vekalet verdiği takdirde tanıma tenfiz davası süresi,
Dava dilekçesi eğer karşı taraf yabancı vatandaş ise, onun diline çevrilecek, davalı tarafa Dava dilekçesi tebliğ edilecektir. (Yurtdışına tebligat yapılacak yaklaşık 4-5 ay )

İlk tebligat ulaştıktan sonra karşı tarafın itirazı yok ise (genelde olmamaktadır) Türkiye’de Mahkeme davanın kabulüne karar verecektir. Mahkeme kabule karar verdikten sonra (1 ay içerisinde) Gerekçeli Kararını yazacaktır
Gerekçeli karar yazıldıktan sonra bu karar yabancı vatandaşın diline tercüme edilip, tekrar davalı tarafa (Yurtdışına tebliğe gidecektir (Yaklaşık 4-5 ay)
Özetle tek taraf vekalet verirse 2 kere yurtdışı tebligat 8-10 ay + Mahkeme Gerekçeli Kararı 1 Ay olmak üzere en az 10- 11 ay sürecektir.
İki taraf vekalet verdiği takdirde tanıma tenfiz davası süresi,
Tanıma tenfiz davası derhal açılacak, her iki tarafın Avukatı dilekçe verecektir.
Mahkeme duruşma yoğunluğuna göre 1-2 ay içerisinde duruşma günü verecektir.
Duruşmada dava kabul edildikten sonra Mahkeme 1 ay içerisinde gerekçeli kararını yazacaktır.
Gerekçeli karar yazılınca her iki Avukat kararı tebliğ alıp davayı kesinleştirecektir.
Özetle her iki taraf vekalet verdiği takdirde 2-3 ay içerisinde dava tamamlanacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası En Hızlı Nasıl Sonuçlanır?

Yurtdışında (Örn; Almanya, İngiltere , Fransa …) yabancı bir mahkemeden alınmış boşanma kararının Türkiye’de Türk Mahkemeleri tarafından tanınmasında en çok zaman alan konu, davalı tarafın yurtdışında olması nedeniyle tebligat için uzun bir süre geçmesidir. Bu durumun çözümü için tarafların her ikisinin de Türkiye’den birer avukata vekaletname vermesidir. Bu durumda yurtdışına tebligat yapılmasına gerek kalmayacak, dava kısa sürede sonuçlanacaktır.
Tanıma tenfiz davası işleminin en hızlı şekilde gerçekleşebilmesi için her iki tarafın da avukatının olması durumunda iki avukatın birlikte dilekçe vermesi suretiyle gerçekleşecektir.
Tanıma Tenfiz Davalarında İki avukata verilecek olan Verilecek Olan Vekaletnamede “temyizden feragate” şeklinde ibare olması tanıma tenfizin gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davası açabilmek için;
a-)Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş bir mahkeme kararının kararının aslı, bu karar mahkeme tarafından verilmiş olmalıdır. Başka bir idari birim tarafından verilen karar sonucunda tanıma ve tenfiz işlemi gerçekleştirilemez.
b-)Verilen bu kararın kesinleşme şerhi (yazısı) ve apostil yazısı, Tanıma ve tenfiz davasının kabul edilebilmesi için mahkeme kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Dava konusu kararın şekli ve maddi anlamda kesinleşmiş olması gerekir. Kesinleşme hususu Türk Hukukuna göre değil dava konusu ilamı veren ülke hukukuna göre belirlenecektir.
c-)Yabancı Mahkeme Kararının tamamının yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve konsolosluk tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti Vekaletname’ gibi belgelerin bulunması gerekmektedir. Vekaletname yurtdışında çıkarılacaksa bu vekaletnamenin içerisinde tanıma ve tenfiz ibaresinin türkçe karşılığının bulunması gerekmektedir. Örnek vekaletname için site içerisinde arama yapabilirsiniz.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ücreti Ne Kadar Tutar?

Tanıma ve tenfiz davasının ücreti belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınır;
a-) Posta Masrafları
b-) Tercüme Masrafları
c-) Avukatlık Ücreti
Bu ücretler değişkenlik gösterdiği için, tanıma ve tenfiz davası açacak kişilerin avukatlardan ücret konusunda bilgi alması gerekmektedir.

Tanıma Tenfiz Davası Açmak İçin Lahey Sözleşmesine taraf olmak gerekmektedir.
Lahey Sözleşmesi Taraf Ülkeler aşağıdaki şekildedir. Tanıma Tenfiz Davaları Bu Ülkeler Bakımından Geçerlidir.
ABD, Dominik, İzlanda, Panama, Almanya, Ekvador, Japonya, Polonya, Andora, El Salvador, Karadağ, Portekiz, Antigua, Ermenistan, Kazakistan, Romanya, Arjantin, Estonya, Kolombiya, Rusya Federasyonu, Arnavutluk, Fiji, Kuzey İrlanda, Saint Kitts ve Nevis, Avustralya, Finlandiya, Lesotho Saint Lucia, Avusturya, Fransa, Letonya Saint Vincent, Azerbaycan, Grenada, Liberya, Samoa, Bahamalar, Grenadines, Lihtenştayn, San Marino, Barbados, Güney Afrika, Litvanya, Seyşeller, Barbuda, Güney Kore, Lüksemburg, Sırbistan, Belarus, Gürcistan, Macaristan, Slovakya, Belçika, Hırvatistan, Makedonya, Slovenya, Belize, Hindistan, Malavi, Surinam, Birleşik Krallık (İngiltere), Hollanda, Malta, Svaziland, Bosna-Hersek, Honduras, Marshall Adaları, Tonga, Bostvana, Hong Kong, Makou, Mauritius, Trinidad ve Tobago, Brunei Sultanlığı, İrlanda, Meksika, Türkiye, Bulgaristan, İspanya, Moldova, Ukrayna, Cook Adaları, İsrail, Monako, Venezuela, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Namibya, Yeni Zelanda, Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Niue, Yunanistan
Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Avusturya daki Boşanmanın Türkiye’de Tanıma ve Tenfiz Davası İşlemleri
Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Avusturya daki Boşanmaya ilişkin Türkiye’de Tanıma Tenfiz davası açılması için yukarıda anlatılan işlemlerin yapılması gerekmektedir. Lahey Sözleşmesini imzalamış olan Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Avusturya’da gerçekleşen boşanmanın Tanıma Tenfiz Davaları işlemleri için Boşanma Kararının aslı, Apostil şerhi ve Türkçe tercümesi ile vekaletnameler gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmazsam Nolur?

Tanıma ve Tenfiz Davaları Açılmadığı takdirde taraflar Türkiye’de evli gözüktükleri için, evlilik birliğinden kaynaklanan tüm haklar devam edecektir.
Yine tarafların Türkiye’de evli gözükmelerinden dolayı yeniden evlenmeleri mümkün olmayacak, buna rağmen yapılmış olan evlilikler bir hüküm taşımayacaktır.
Yurtdışında boşanmış fakat bu boşanma kararını Türk Mahkemesinde tanıtmamış olan vatandaşlarımız, daha sonra Türk Vatandaşlığından çıkıp başka ülke vatandaşlığına geçseler bile, tekrar evlilik yapmak istediklerinde (özellikle yeni evlilik bir Türk Vatandaşı ile olacak ise) sorun yaşayacaklardır. Çünkü Türkiye’de halen evli görünmektedir.
Türkiye’de taraflar halen evli görüneceğinden, eşlerden birisi öldüğü takdirde, diğer eş onun mirasından pay sahibi olabilecektir.
Yurtdışında verilen boşanma kararının üzerinden yıllar geçmesi, ileride açılacak Boşanma tanıma davasında, karşı tarafın tebligat adresini değiştirmesi neticesini doğurabilir. Boşanma tanıma ve tenfiz davalarında, karşı tarafa tebligat yapılması zorunlu olduğundan, bu dava çok uzayacak, hatta tebligat yapılamaz ise sonuçlanmayacaktır.