Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

…………….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE
Gönderilmek Üzere
………………CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SORUŞTURMA NO : ……./…….
(Tebligata bakarak düzenleyiniz.)

İTİRAZ EDEN : (Ad-Soyad-Adres Bilgisi ve T.C. Kimlik No bilgilerinizi yazınız.)

ŞÜPHELİ : (Ad-Soyad-Adres Bilgisi ve T.C. Kimlik No bilgilerinizi yazınız.)

SUÇ : Şikayetçi olduğunuz suçu yazınız. Türk Ceza Kanunu’ndaki adı ile yazmanızda yarar var.

SUÇ TARİHİ : Suçun işlendiği yani örneğimizden devam edersek hakareti işittiğiniz tarihi yazınız.

İTİRAZ KONUSU : Takipsizlik kararının kaldırılması ve suçun kovuşturulması isteğimdir.

İTİRAZ EDİLEN KARAR : İlgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …… tarih ve …… soruşturma …….. karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı.

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ : Kararın size tebliğ edildiği tarihi yazınız.

İTİRAZ NEDENLERİ : 1- Burada sakin sakin olayı anlatınız. Örneğimizden yola çıkarsak size harekette bulunan A şahsını nereden tanıdığınızı, ilişkinizi, olayın gerçekleştiği yeri izah ediniz.
2- Olaya şahitlik eden kişiler var ise belirtiniz. A şahsının size karşı suç işlediğini destekleyecek her türlü bilgiyi burada verebilirsiniz.
3- Eksik inceleme yapılarak, gerekli bilgi ve belgeler istenmeden, tanıkların ifadeleri alınmadan, hukuki nitelendirmede yanılarak soyut gerekçeler ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenler ve makamınızın resen gözeteceği diğer hususlar çerçevesinde,
İtirazımın kabulüyle, İlgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ………… tarih ve …….. soruşturma ………. karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …./…../……

İTİRAZ EDENİN
ADI SOYADI
İMZA ve TARİH

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat