Takdiri İndirim Nedir? Takdiri İndirim Nedenleri Nelerdir?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Takdiri İndirim Nedir? Takdiri İndirim Nedenleri Nelerdir?

Takdiri indirim nedenleri Türk Ceza Kanununun 62. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeyi bilgi edinmeniz için aşağıda paylaşıyorum.

Saygılar…

TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ

Madde 62 – (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.

(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat