OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAHLİYE TALEPLİ TUTUKLAMAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ

………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

TUTUKLAMAYA İTİRAZ

EDEN SANIK                  :

 

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

MÜDAFİİ                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

SUÇ                            :Dolandırıcılık
KONU                        :…….. Ceza Mahkemesinin ……. sorgu numarasıyla verilen tutuklama kararının kaldırılması talebidir.
AÇIKLAMALAR     :

 

  • Müvekkil sanığın …….. tarihli yapılan sorgusu sonucunda ……….. Ceza Mahkemesinin ………. sorgu numarasıyla tutuklanmasına karar verilmiştir. ………. Asliye Ceza Mahkemesine tutuklamaya itirazda bulunulmuş ise de itiraz yerinde görülmemiş olup, itirazın değerlendirilmesi için dosya Sayın Başkanlığınıza gönderilmiştir.

  • Müvekkil sanık olayımızda asıl mağdurdur. Kendisi saf ve iyi niyetli duygularından dolayı kullanılmıştır. Üzerine atılı suçu işlememiştir. Sanık bilmeden kendisini olayın içinde bulmuştur. Bilerek sebebiyet vermemişse de mağdurların her türlü zararını gidermeye hazırdır.

  • Müvekkil, bir devlet memurudur ve kaçacağına dair en ufak şüphe yoktur. Sanığın delilleri gizleme ve değiştirme; tanık, mağdur ve başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması söz konusu bile değildir.

TALEP SONUCU : Yukarda açıklanan nedenlerle, sanık hakkında ………. Ceza Mahkemesinin ………. tarih ……. sorgu numarasıyla verilmiş olan tutuklama kararının kaldırılarak sanığın tahliyesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.

SANIK MÜDAFİİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat