TAHLİYE TALEBİ – ÜRÜN ( HASILAT ) KİRASINDA SÜRENİN DOLMASI NEDENİ İLE

OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAHLİYE TALEBİ – ÜRÜN ( HASILAT ) KİRASINDA SÜRENİN DOLMASI NEDENİ İLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE  ../../…. DAVACI                :   VEKİLİ                :       DAVALI                :   KONU   : Tahliye Talebimizdir.  AÇIKLAMALAR : 1- Davalı, müvekkilimizin …………. köyündeki tarlasını …. yıldır kiracı olarak ekip biçmektedir. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ../../…. olup, …. yıllık bir süre için düzenlenmiş bulunmaktadır. Kira süresi dolmuş olup, müvekkilim sözleşmeyi yenilemeyeceğini ……………. Noterliğinin ../../…. tarih ……. yevmiye sayılı ihtarıyla davalıya bildirmiştir.  2- Kiracı bu ihtara ve sayısız sözlü uyarılara rağmen gayrımenkulü tahliye etmemiştir.  3- Yüce mahkemenin TBK 368 gereği gayrımenkulün tahliyesine karar vermesini talep zarureti hasıl olmuştur.   HUKUKİ SEBEPLER : TBK .m. 368 ve Sair Mevzuat  DELİLLER : Kira Sözleşmesi, İhtarname,   TALEP SONUCU : Açıklanan nedenlerle sözleşmenin feshi nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine, yargılama giderlerinin ve müvekkilimiz lehine hükmedilecek vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.   DAVACI VEKİLİ

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat