Tahliye Talebi Dilekçesi


  
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                                                  
 
DOSYA NO                    :
 
TAHLİYE
KARARI İSTEYEN         :
 
VEKİLİ                            :
 
DAVACI                           :K.H.
 
MÜDAHİL                        :
 
VEKİLİ                             :
 
SUÇ                               :
 
SUÇ TARİHİ                 :
 
TUTUKLAMA TARİHİ   :
 
D.KONUSU                       :Sanığın tahliyesine karar verilmesi talebidir.
 
İSTEM NEDENLERİ      :
-(meydana gelen olay)
-Öte yandan dava konusu suç taksirli bir suç olup ;Olay müvekkilimin istek ve iradesi dışında meydana gelmiştir. Müvekkilimin olayda bir kastı söz konusu olamaz. Olayın meydana gelmesinden ve neticelerinden dolayı müvekkilim büyük bir üzüntü içine düşmüştür.
-Dosyaya en son ibraz edilen ….tarihli rapora göre mağdurun hayati tehlikesi kalkmış ve mağdur sağlığına kavuşmuştur.
-Ekte sunulan ……….tarihli belgeden de anlaşılacağı üzere mağdur müvekkilim hakkındaki şikayetten vazgeçmiş,maddi ve manevi tazminat talep etmeyeceğini hatta müdahil olarak da davayı takip etmeyeceğini belirtmektedir.
-Deliller önemli ölçüde toplanmış olup delillerin yok olma veya değiştirilmesi ihtimali mevcut değildir.
-Müvekkilim sabit ikametğah sahibi olup kaçma ihtimali yoktur. Ayrıca müvekkilin sabıkası da yoktur.
-Müvekkilim evli ve ……çocuk sahibidir. Müvekkilimin eşi herhangi bir işte çalışmamakta evin geçimini sadece müvekkilim karşılamaktadır. Ayrıca müvekkilimin eşi ve çocuklarına ekonomik ve diğer yönlerden yardımda bulunacak her hangi bir yakınları da yoktur. Müvekkilimin eşi ve çocukları geçim sıkıntısı içerisine düşmüşlerdir. Müvekkilim tutuklu kalması neticesinde ticari hayatındaki taahhütlerini yerine getiremez olmuş bu durumda müvekkilimin ticari hayatının telafisi imkansız bir şekilde tehlike içerisine sokmuştur.
 
SONUÇ VE İSTEM        :Yukarıda belirtilen ve re’sen nazara alınacak sair sebeplerle sanık müvekkilin bihakkın veya tensip kılınacak kefalet ile tahliyesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
Sanık (tutuklu) vekili
EKİ             : 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat