OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

 

TAAHHÜT EDEN (KİRACI)                      :

 

MAL SAHİBİ  (KİRALAYAN)                   :

 

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ                                  : …

 

TAHLİYE TARİHİ                                      : …/…/…

 

 

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye ve boş ve sağlam olarak teslim etmeyi,  mal sahibinin icrai takibata geçmesi durumunda yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

TAAHHÜT TARİHİ                         : …/…/…

 

 

TAAHHÜT EDEN                                        :

 

 

İMZASI                                                         :

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat