Tahliye Taahhüdnamesi

 TAHLİYE TAAHHÜDNAMESİ

 

 

Kiralananda  kiracı olarak oturmakta olduğum dönemde ve hiçbir baskı altında olmadan serbest irademle Halen icarım altında bulunan Mülkiyeti ……………………………….ait olan Kayseri ili……………………..adresindeki………………….hiç bir ihtar ve protesto keşidesine,ilam ve hüküm istihsaline hacet ve lüzum bırakmadan ………………….. tarihinde tahliye ve teslim edeceğimi bu tarihte tahliye ve teslim etmediğim takdirde her gün için …………..TL. cezai şart ödeyeceğimi,mal sahibinin aleyhime alacağı karar ve ilamlara rıza göstereceğimi ve bu uğurda sarf edilecek mahkeme giderleri,avukatlık ücreti ve sair giderlerin şahsıma ait olacağını ve bu hususlarda  KAYSERİ icra ve mahkemelerinin yetkili olacağını    kabul ve taahhüt ederim.

 

…../…../……..

 

Taahhüt eden adı soyadı ve imzası  :

 

 

 

 

 

Adresi                                          :

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...