Tahliye Taahhüdnamesi


 TAHLİYE TAAHHÜDNAMESİ
 
 
Kiralananda  kiracı olarak oturmakta olduğum dönemde ve hiçbir baskı altında olmadan serbest irademle Halen icarım altında bulunan Mülkiyeti ……………………………….ait olan Kayseri ili……………………..adresindeki………………….hiç bir ihtar ve protesto keşidesine,ilam ve hüküm istihsaline hacet ve lüzum bırakmadan ………………….. tarihinde tahliye ve teslim edeceğimi bu tarihte tahliye ve teslim etmediğim takdirde her gün için …………..TL. cezai şart ödeyeceğimi,mal sahibinin aleyhime alacağı karar ve ilamlara rıza göstereceğimi ve bu uğurda sarf edilecek mahkeme giderleri,avukatlık ücreti ve sair giderlerin şahsıma ait olacağını ve bu hususlarda  KAYSERİ icra ve mahkemelerinin yetkili olacağını    kabul ve taahhüt ederim.
 
…../…../……..
 
Taahhüt eden adı soyadı ve imzası  :
 
 
 
 
 
Adresi                                          :

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat