Tahliye Edilen Yerdeki Hasar Tespiti Dilekçesi


HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
KAYSERİ
 
 
DELİL TESBİTİ İSTEYEN :
 
VEKİLİ                              :Av.
KARŞI TARAF                    :
 
 
D.KONUSU                        : Kiracı tarafından tahliye edilmiş bulunan                adresindeki
mecurda hasar tespiti talebidir
OLAYLAR                           :
1-Müvekkilim                    adresindeki taşınmazın malikidir.
2-Müvekkilim adı geçen taşınmazı        tarihinde ekte sunulan sözleşme ile aleyhine tespit istenilene kiralamıştır.
3-Kiracı         tarihinde taşınmazı terk edip gitmiştir.
4-kiracı aleyhine dava açmak istediğimizden işbu tespiti yaptırma zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBELER           :H.U.M.K.,T.B.K.,ve ilgili mevzuat.
DELİLLER                      : Kira sözleşmesi  ve her türlü kanuni delil.
SONUÇ VE İSTEM           :Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı işin ivediliği dikkate alınarak;
1-Taşınmazdaki tüm hasarın tespiti.
2-Hasarların giderilmesi için gerekli olan malzemelerin ve işçilik bedellerinin ,ödenecek KDV tutarı hesaplanmasını,
3-Mevcut hasarın bina statiğine zarar verip vermediğinin tespitini,
4-Taşınmazın tekrar oturulabilir hale gelmesi için geçecek zamanın belirlenmesi ile bu şekilde meydana gelecek kazanç kaybı ile taşınmazda meydana gelen  değer kaybının tespiti.
Yukarıda belirtilen konuların tespiti ile  masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Eki                          :
Vekaletname sureti                                                                      Delil tespiti isteyen
Kira Sözleşmesi                                                                                    vekili
Av.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat