Süpürge tazminatı – Yargıtay kararı

Süpürge tazminatı – Yargıtay kararı

Hükme esas alınan raporda, davacının süpürge ve çöp arabasında fiilen çalışıp çalışmadığı, fiilen çalıştıysa da kaç gün çalıştığına ilişkin belge bulunmadığı gerekçesi ile gıda yardımı (süpürge tazminatı) hesabı yapılmadığı belirtilmiştir.
15.02.2008-14.02.2010 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesinin ek I. maddesinde, söz konusu toplu iş sözleşmesinin gıda yardımını (süpürge tazminatını) düzenleyen 59/B madde hükümlerinin 5620 sayılı Kanun ile geçici işçi olarak çalışmakta iken sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçi personele uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 15.02.2010-14.02.2012 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesinin 58/B maddesinde de, gıda yardımı (süpürge tazminatı) yer almıştır.

Öte yandan, davacının temizlik işçisi olup, sokakları süpürme işinde çalıştığı tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca, geçici statüden kadrolu statüye geçen davacı işçiye gıda yardımı (süpürge tazminatı) ödemeleri 15.02.2009 tarihinden itibaren yapılması gerekmektedir. Oysa, dosyada mevcut ücret bordrolarında davacıya gıda yardımı (süpürge tazminatı) tahakkuku yapılmadığı görülmektedir.

Bu durumda, davacının süpürge işinde fiilen kaç gün çalıştığının işyeri kayıtlarından tespit edilerek, gıda yardımı (süpürge tazminatı) alacağının hesaplanması gerekirken, yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi de usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2014/15248 E. 2014/24106 K. 16.09.2014

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat