Şüphelinin Hakları Nelerdir?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Şüphelinin Hakları Nelerdir?

Ceza Muhakemesi Kanununa göre şüphelinin;

1- Hakkındaki suçlamayı öğrenme,
2- Müdafi seçme ve onun hukukî yardımından yararlanabilme,
3- Müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunmasını isteme,
4- Müdafi seçecek durumda değil ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirilmesini isteme,
5- Yakınlarından istediğine yakalandığının derhâl bildirilmesini isteme,
6- Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmama (susma),
7- Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteme,
8- Kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırma,
9- Lehine olan diğer hususları ileri sürme,

hakları vardır.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat